Skąd 7,5 procent inflacji?

12 marca 2021. W lutym inflacja konsumencka mierzona rok do roku wyniosła 7,5 procenta i była wyższa niż w styczniu (6,1 proc.). Narodowy Bank Ukrainy (NBU) wydał komunikat, opisujący ten proces. Przyspieszenie inflacji konsumenckiej w lutym wynika przede wszystkim z bardziej znaczącego niż oczekiwano wzrostu cen niektórych produktów spożywczych i paliwowych. Jednocześnie wzrost inflacji był […]

„Złote” jajka, masło i cukier

15 lutego 2021. W porównaniu ze styczniem 2020 r. ceny cukru wzrosły o 54,7 proc., jaj o 52,3 proc., masła o 25,6 proc. Jakie są tego przyczyny? Na wzrost cen mają wpływ przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne. Wśród zewnętrznych przyczyn wzrostu cen produktów wymienia się  suszę, większy import przez Chiny, protekcjonizm wielu krajów oraz obawy związane […]

Inflacja 2,7 procent

10 listopada 2020. W porównaniu z październikiem 2019 r. poziom cen na Ukrainie w październiku wzrósł o 2,7 proc.- podała Państwowa Służba Statystyki Ukrainy (Gosstat). Inflacja na rynku konsumenckim w październiku 2020 r. wyniosła 1,0 proc. w porównaniu z wrześniem 2020 r., od początku roku inflacja wyniosła 2,7 proc. Inflacja bazowa w październiku 2020 r. […]