12 marca 2021. W lutym inflacja konsumencka mierzona rok do roku wyniosła 7,5 procenta i była wyższa niż w styczniu (6,1 proc.). Narodowy Bank Ukrainy (NBU) wydał komunikat, opisujący ten proces.

Przyspieszenie inflacji konsumenckiej w lutym wynika przede wszystkim z bardziej znaczącego niż oczekiwano wzrostu cen niektórych produktów spożywczych i paliwowych. Jednocześnie wzrost inflacji był ograniczany przez wprowadzenie obniżonej urzędowo ceny gazu ziemnego.

NBU zwrócił uwagę, że w lutym przyspieszyła inflacja bazowa: do 5,6 proc. rok/roku z 5 proc. rok/roku w styczniu.

Wyraźnie wzrosły ceny podstawowych produktów spożywczych- o 9,7 proc. rok/roku. Tempo wzrostu cen przetworzonych produktów spożywczych było też większe i wyniosło w lutym 7,2 proc rok/roku.Wpłynął na to transfer efektów zeszłorocznych niższych plonów na Ukrainie i na świecie. Nadal szybko rosły ceny oleju słonecznikowego i jego pochodnych produktów: majonezu, margaryny i past spożywczych. Dalszy wzrost kosztów produkcji surowców (mąki, masła, cukru) i energii doprowadził do wzrostu cen pieczywa i produktów mącznych.

Ceny produktów niespożywczych pozostały na poziomie stycznia i jak podał NBU wzrosły w lutym 2,6 proc. rok/roku. Wskazano, że ceny leków, samochodów, środków  do pielęgnacji ciała, środków czyszczących i zabawek „przyhamowały”. Z drugiej strony „przyspieszyły” ceny sprzętu AGD, mebli, biżuterii, tekstyliów i elektroniki domowej przyspieszył. Na tym tle nie zaobserwowano wzrostu cen odzieży i obuwia.

NBU prognozuje, że „w najbliższych miesiącach presja inflacyjna pozostanie znacząca. Będzie to spowodowane skutkami niższych plonów obserwowanych w ubiegłym roku, wyższymi cenami energii i rosnącym popytem konsumpcyjnym w miarę ożywienia gospodarki.”

Według NBU inflacja zacznie zwalniać w drugim półroczu 2021 roku, kiedy przyjdzie czas nowych zbiorów produktów rolnych. Bank centralny przewiduje , że inflacja w Ukrainie powróci do celu inflacyjnego 5 proc. plus/minus 1 punkt procentowy  w pierwszym półroczu 2022 roku.

(Red.)