Bank centralny i stopy

Bank centralny i stopy

21 grudnia 2021. Na ostatnim posiedzeniu (10 grudnia) Zarząd Narodowego Banku Ukrainy (NBU) utrzymał stopę procentową banku centralnego na poziomie 6 punktów procentowych. Większość członków Komitetu Polityki Pieniężnej NBU było jednak za podniesieniem w przyszłości...