Bank centralny i stopy

21 grudnia 2021. Na ostatnim posiedzeniu (10 grudnia) Zarząd Narodowego Banku Ukrainy (NBU) utrzymał stopę procentową banku centralnego na poziomie 6 punktów procentowych. Większość członków Komitetu Polityki Pieniężnej NBU było jednak za podniesieniem w przyszłości stopy procentowej do poziomu 6,5 proc. – 7,5 proc. ze wskazaniem górnej granicy.

Tę zaskakującą informację można znaleźć w podsumowaniu dyskusji Komitetu Polityki Pieniężnej NBU, opublikowanym dziś na stronie banku centralnego. Komitet zebrał się 9 grudnia. Jest organem doradczym NBU i składa się z prezesa banku centralnego, członków Zarządu NBU oraz dyrektorów departamentów polityki pieniężnej i analizy ekonomicznej, operacji otwartego rynku, stabilności finansowej oraz departamentów statystyki i sprawozdawczości. W posiedzeniu uczestniczyło 9 z 10 członków Komitetu.

Z podsumowania dyskusji dowiadujemy się, że opinie członków Komitetu w sprawie przyszłości stopy procentowej są podzielone. Większość członków Komitetu Polityki Pieniężnej NBU uważa, że w 2021 r. stopa procentowa wzrośnie do 6,5 proc. -7,5 proc. Powodem ma być presja inflacyjna. Mniejszość członków Komitetu nie obawia się presji inflacyjnej i prognozuje obniżenie w przyszłym roku stopy procentowej o 0,5 proc. – 1 proc. Jednak wszyscy uczestniczący w posiedzeniu 9 grudnia zgodzili się co do tego, że „układ stóp procentowych w 2021 r. będzie zależał zarówno od rzeczywistej wielkości bodźców fiskalnych, jak i od sytuacji epidemiologicznej.”

  • Stopy procentowe banku centralnego to cena, za jaką bank centralny udziela kredytu bankom komercyjnym.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn