Widmo zielonej akcyzy

28 maja 2021. Gabinet Ministrów Ukrainy proponuje wprowadzenie podatku akcyzowego od sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jak dowiedziała się Ekonomiczna Prawda, miesiąc temu Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad zmianami w ordynacji podatkowej, które oznaczają, m.in., wprowadzenie podatku akcyzowego od sprzedaży „zielonej energii”. Portal podał, że stawka akcyzy wyniesie 3,2 proc. Obliczono, że wpływy z […]

Wino bez licencji i akcyzy

4 listopada 2020. Należy znieść licencje i podatki akcyzowe dla małych producentów wina- oświadczył przewodniczący Ogólnoukraińskiego Kongresu Rolników (OKR) Iwan Słobodyanyk Wezwał do liberalizacji przepisów, zwłaszcza że dotychczasowe podejście było nierealistyczne. Na przykład jeszcze dwa lata temu opłata licencyjna wynosiła 500 000 UAH, co było barierą dla rozwoju winiarstwa. Teraz kosztuje tylko 780 UAH, ale […]