Trasa intermodalna Kłajpeda-Kijów przez Polskę

8 maja 2024. Grupa LTG i Ukrzaliznycia podpisały memorandum o porozumieniu, w którym uzgodniono wspólnej międzynarodowej trasy intermodalnej Kłajpeda-Kijów przez terytorium Polski. W tym strategicznym porozumieniu przewoźnicy kolejowi obu krajów zgodzili się na wspólną koordynację projektu i przeznaczenie niezbędnych środków i zasobów na jego realizację.

Pierwsze przejazdy testowe intermodalnej trasy towarowej planowane są na ten rok. W przyszłości trasa powinna być wykorzystywana regularnie. Pozwoli to stworzyć wydajny korytarz transportowy między Litwą a Ukrainą i wykorzystać potencjał kolei, terminali portowych i przejść granicznych obu krajów.

„Postrzegamy Ukrainę i Koleje Ukraińskie jako naszych strategicznych partnerów w zapewnianiu płynnego przepływu towarów między naszymi krajami, a także w rozszerzaniu możliwości eksportu i importu między Ukrainą a Skandynawią za pośrednictwem portu w Kłajpedzie. Zdecydowanie wspieramy Ukrainę w jej wysiłkach na rzecz opracowania alternatywnych rozwiązań logistycznych i zwiększenia konkurencyjności firm obu krajów w regionie” – mówi CEO LTG Group Egidijus Lazauskas. 

Nie jest to pierwsze porozumienie między Kolejami Litewskimi i UZ, które ma pomóc krajowi walczącemu z rosyjską agresją w integracji z europejską siecią kolejową. W ubiegłym roku Grupa LTG i Koleje Ukraińskie podpisały w Monachium porozumienie o współpracy przy wdrażaniu zainicjowanego przez LTG programu „FREE Rail”, którego celem jest opracowanie modelu operacyjnego kolei opartego na unijnych standardach kolejowych i najlepszych praktykach oraz dostosowanego do specyfiki kolei szerokotorowej (EU+). Oczekuje się, że ten ostatni projekt doprowadzi do pełnej integracji z Europą – pod względem komunikacji biznesowej, technologii i IT – oraz otworzy więcej możliwości dla przedsiębiorstw, obywateli i zachodniego przemysłu kolejowego korzystających z usług kolejowych.

  • LTG Cargo założyło i zarządza LTG Cargo Polska w Polsce i LTG Cargo Ukraine na Ukrainie. Firma posiada zespół 1800 specjalistów logistyki, którzy rozwijają bardziej ekologiczny transport kolejowy towarów. W ubiegłym roku LTG Cargo przewiozło 27,2 mln ton ładunków w 2023 roku. Przychody firmy w ubiegłym roku wyniosły około 286 mln EUR, a zysk netto 17,5 mln EUR.


Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn