Putin się przeliczył

11 kwietnia 2024. W Kyiv School of Economics (KSE) odbyło się spotkanie z Daleepem Singhem, zastępcą Doradcy Prezydenta USA do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, zajmującym się gospodarką międzynarodową. Spotkanie dotyczyło programów pomocy finansowej dla Ukrainy, konfiskaty zamrożonych za granicą aktywów Centralnego Banku Rosji oraz kroków, jakie Ukraina i jej sojusznicy powinni podjąć, aby przyspieszyć rozwój gospodarczy.

Daleep Singh zadeklarował, że „prezydent Biden nadal współpracuje z przywódcami Kongresu, pracujemy najciężej, aby uchwalić to finansowanie i jesteśmy optymistami, że Izba Reprezentantów wkrótce podejmie działania”. – powiedział Daleep Singh w swoim przemówieniu.

Podczas spotkania Daleep Singh opisał cztery kroki, które przyczyniają się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego Ukrainy.

  • Pierwszym krokiem jest odblokowanie na rzecz Ukrainy rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych w zachodnich jurysdykcjach.


Daleep Singh zauważył, że „prawo międzynarodowe jest w tej kwestii jasne.

Rosja musi zapłacić za szkody, które wyrządziła na Ukrainie. I to nie Rosja decyduje, czy i kiedy to nastąpi. Wszyscy przywódcy G7 zgodzili się, że rosyjskie suwerenne aktywa w naszych jurysdykcjach pozostaną unieruchomione, dopóki Rosja nie zapłaci za szkody spowodowane przez wojnę. Z zadowoleniem przyjmujemy niedawną decyzję UE o zapewnieniu, by dochody z unieruchomionych aktywów państwowych Rosji były wykorzystywane z korzyścią dla Ukrainy. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami z grupy G7, aby zbadać, w jaki sposób możemy zmaksymalizować wpływ tych dochodów – zarówno obecnych, jak i przyszłych – z korzyścią dla Ukrainy już dziś, nie tylko ze względu na bezpośrednie korzyści finansowe, jakie by to przyniosło, ale także ze względu na sygnał, jaki wyślemy Putinowi”.

  • Po drugie, Ukraina potrzebuje współpracy wierzycieli publicznych i prywatnych w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie restrukturyzacji długu. Pierwszym kluczowym testem jest skuteczna restrukturyzacja zadłużenia prywatnego latem bieżącego roku. Drugim krokiem będzie restrukturyzacja długu publicznego Ukrainy do końca programu MFW w 2027 roku.
  • Po trzecie, Ukraina i jej partnerzy muszą kreatywnie współpracować z sektorem prywatnym, aby zachęcić sektor prywatny do inwestycji w gospodarkę Ukrainy.
  • Po czwarte, rząd i naród ukraiński, przy wsparciu partnerów międzynarodowych, muszą kontynuować reformy, które stworzą warunki dla trwałego napływu kapitału i zmaksymalizują zwrot z inwestycji.


„Pomimo tej wojny i bezsensownych zniszczeń, gospodarka Ukrainy wzrosła w ubiegłym roku o 5 proc. Warunki makroekonomiczne są stabilne. Inflacja jest pod kontrolą. Rezerwy walutowe Ukrainy są na rekordowo wysokim poziomie. A ukraińskie obligacje odbijają się, bo inwestorzy są skłonni postawić na ich przyszłość.

W tym miejscu Putin się przeliczył. Podczas gdy rosyjskie linie trendu są zdecydowanie spadkowe (…)  gospodarka Ukrainy jest na progu realizacji pozytywnej dynamiki większych inwestycji, wyższej produktywności, większej integracji i pełnego wsparcia wolnego świata” – powiedział Daleep Singh.

(Red.)
Photo by Sincerely Media on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn