NIE dla wstrzymania tranzytu

20 marca 2024.Ze zdumieniem odbieramy wypowiedź sekretarza stanu pana Michała Kołodziejczaka, iż <<Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu produktów, które obecnie objęte są już embargiem (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uzgodnienia-w-jasionce)”- czytamy w oświadczeniu Zarządu Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

„Jeśli to prawda, oznaczałoby to zablokowanie tranzytu przez Polskę produktów rolnych z Ukrainy, których eksport stanowi ważną część budżetu państwa walczącego z rosyjskim agresorem.

Podjęcie takiej decyzji przez polski rząd uderzyłoby w europejskie transportowe <<korytarze solidarnościowe>>. Przyniosłoby też wymierne straty gospodarcze dla przedsiębiorców z Ukrainy i z Polski. Kraj blokujący tranzyt towarów z Ukrainy nie będzie w przyszłości hubem odbudowy Ukrainy.

Blokada tranzytu produktów rolnych przyniosłaby nieobliczalne straty polityczne dla Polski, która była do tej pory wiarygodnym ratownikiem Ukrainy.

Apelujemy do Rządu RP o usprawnienie procedur związanych z wymianą towarową z Ukrainą.”

Photo by Randy Laybourne on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn