Bonusy dla dużych inwestorów

20 marca 2024. Ukraiński rząd uruchomił mechanizm wsparcia dużych projektów inwestycyjnych. W jego ramach przyjęto procedurę zapewniającą rekompensatę kosztów wybudowanych obiektów infrastruktury inżynieryjnej i transportowej. Są również przewidziane preferencje podatkowe i możliwość bezcłowego importu sprzętu. Takie wsparcie będą mogli otrzymać inwestorzy planujący realizację projektu w Ukrainie o wartości co najmniej 12 mln euro i trwającego do 5 lat.

„Jeśli inwestor zbudował drogę, doprowadził wodę, gaz lub energię elektryczną do swojego zakładu lub innego obiektu inwestycyjnego, państwo zrekompensuje mu te koszty. Ponadto inwestor będzie miał teraz możliwość otrzymania rekompensaty za koszty przyłączenia i podłączenia do sieci inżynieryjnych i transportowych” – komentuje rządową inicjatywę premier Denys Szmyhal.

Kto może liczyć na takie wsparcie i na jakich warunkach będzie ono udzielane? Na razie tylko ci inwestorzy, którzy są gotowi realizować projekty na dużą skalę pomimo wojny. I dopiero po tym, jak Ministerstwo Gospodarki szczegółowo przeanalizuje projekt, rozważy ryzyko i wyzwania. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, wnioskodawcy będą mogli podpisać specjalną umowę inwestycyjną. Na ten cel w budżecie przeznaczono łącznie 3 mld UAH.

Analitycy dostrzegają w rządowym dokumencie wiele pozytywnych aspektów. Co najważniejsze, wsparcie państwa może osiągnąć 30 proc. całkowitego kosztu projektu inwestycyjnego. Ponadto nowa inicjatywa rządu przyznaje wyłączne prawo do korzystania z działek należących do państwa lub społeczności lokalnych. Wcześniej nie każdy mógł korzystać z tego prawa.

Kilka dni przed ogłoszeniem tej decyzji Gabinet Ministrów zatwierdził procedurę i metodologię oceny projektów o znacznej wartości. Zmiany obejmują szczegóły procedury, listę wymaganych dokumentów oraz etapy negocjacji specjalnych umów inwestycyjnych.

Według premiera Denysa Szmyhala, jednym z najbardziej obiecujących sektorów dla inwestycji jest przemysł obronny, przetwórstwo rolne, rozwój zasobów naturalnych, energetyka i technologie cyfrowe. Premier zauważył, że rządowe biuro UkraineInvest, które zajmuje się dużymi projektami inwestycyjnymi, obecnie wspiera projekty o łącznej wartości 1,36 mld euro, ale oczekuje się, że będzie ich znacznie więcej.

Przypomnimy, rządowe biuro promocji i wsparcia inwestycji zostało utworzone w 2016 roku w celu przyciągnięcia nowych inwestorów i pomocy obecnym inwestorom w rozszerzeniu działalności na Ukrainie. UkraineInvest zapewnia inwestorom kompleksowe wsparcie, w tym wiarygodne i aktualne informacje, porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, identyfikację optymalnych możliwości inwestycyjnych, ułatwianie komunikacji między inwestorami a agencjami rządowymi na wszystkich poziomach oraz pomoc w rozwiązywaniu kwestii systemowych, z którymi mogą się spotkać inwestorzy.

Obecnie działalność tego biura przybiera inne formy – odpowiednie i dostosowane do nowych wymagań. Taras Melnyczuk, przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej, wyjaśnił, że zgodnie z nowym dokumentem inwestorzy mogą dokonywać znaczących inwestycji nawet przed złożeniem wniosku do Ministerstwa Gospodarki. Jedynym warunkiem jest udokumentowanie wielkości inwestycji.

Zgodnie ze zmianami, inwestorzy będą mogli rozpocząć realizację projektu 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o wsparcie państwa przewidziane prawem i przyciągnąć inwestycje na prace przedprojektowe. Kwota wykorzystanych środków nie powinna przekraczać 25 proc. całkowitej kwoty znaczących inwestycji.

Projekty inwestycyjne powinny obejmować budowę nowych obiektów, modernizację istniejących obiektów, wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy z wynagrodzeniem o 15-50 proc. wyższym niż średnia regionalna dla podobnego rodzaju działalności.

W praktyce oznacza to, że inwestor zobowiązuje się do utworzenia co najmniej 10 miejsc pracy z wynagrodzeniem wyższym o co najmniej 50 proc. od średniej regionalnej lub 30 nowych miejsc pracy z wynagrodzeniem wyższym o co najmniej 30 proc. od średniej regionalnej dla tego samego rodzaju działalności. Alternatywnie, inwestor ma prawo do utworzenia 50 nowych miejsc pracy, ale wynagrodzenie nie będzie tak atrakcyjne, około 15 proc. wyższe w porównaniu z podobnymi firmami w regionie.

Wicepremier, minister gospodarki Julia Swyrydenko uważa, że zmniejszenie wymogów dotyczących wielkości tak zwanych znaczących inwestycji z 20 mln EUR do 12 mln EUR również będzie stanowić swego rodzaju zachętę. W końcu to właśnie ten wysoki próg powstrzymywał społeczność biznesową. Złagodzenie tego wymogu zostało już potwierdzone przez 44 proc. firm. gospodarki odpadami, sztuki, kultury, turystyki, sportu i komunikacji elektronicznej.

Wiktoria Czyrwa
Photo by Frugal Flyer on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn