Blokady psują biznes

14 marca 2024. Średnia strata firm uczestniczących w ankiecie ukraińskiego European Business Association, wynikająca z blokady granic, wyniosła 700 tysięcy euro.

Według 36 ankietowanych przez EBA, łączna skumulowana kwota strat od początku blokad wyniosła co najmniej 24,8 miliona euro. W przeliczeniu na jedną firmę jest to średnio prawie 700 tys. euro strat.

Strajki miały znaczący wpływ na koszty logistyki. I tak, 98 proc. ankietowanych firm odnotowało wzrost cen za usługi transportowe. Jednocześnie 23 proc. firm zgłosiło wzrost cen do 50 proc., 32 proc.- wzrost o 50-75 proc., 25 proc. firm – wzrost o 75-100 proc., zaś 16 proc. respondentów zgłosiło wzrost cen o ponad 100 procent.

Jednocześnie ponad połowa, czyli 57 proc. badanych firm, straciła zamówienia z powodu blokady granic. Średnio firmy doświadczyły 25. procentowego spadku zamówień. Ponadto strajki negatywnie wpłynęły na plany połowy badanych firm dotyczące ekspansji lub rozwoju ich działalności.

Blokady dotykają zarówno eksporterów, jak i importerów. Wśród firm, które wzięły udział w badaniu, 66 proc. zajmuje się eksportem, a 91 proc. importem.

Oprócz bezpośrednich strat finansowych, firmy zgłaszają negatywny wpływ strajków na obecne i przyszłe kontrakty, szkody dla reputacji firmy, zagrożenia dla dostaw żywności, zakłócenia łańcucha dostaw, wzrost cen, zmniejszenie konkurencyjności, wzrost kosztów magazynowania i przeciążenie magazynów, groźbę przestojów w produkcji, a nawet zamknięcia przedsiębiorstw.

  • W badaniu Business during the War wzięło udział 94 menedżerów najwyższego szczebla firm członkowskich EBA. Ankiety zostały przeprowadzone w lutym-marcu 2024 roku.

(Red.)
Photo by Pete Alexopoulos on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn