Nowe otwarcie

12 marca 2024.  Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej komentuje: 11 marca we Lwowie odbyło się 9. w historii posiedzenie Polsko – Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Obradom przewodniczyli Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk oraz Minister Rozwoju i Technologii RP Krzysztof Hetman. W obradach po obu stronach uczestniczyli ministrowie rolnictwa i wiceministrowie kluczowych resortów gospodarczych.

Komisja do dzisiaj pracuje na podstawie umowy międzyrządowej podpisanej przez Premierów Polski i Ukrainy w 2005 roku. Wtedy miałem zaszczyt ją przygotowywać jako minister gospodarki. Podpisywał ją z polskiej strony Premier Marek Belka.

W przeszłości było to najważniejsze gremium omawiające bieżące problemy naszej współpracy, służące koordynacji działań wszystkich resortów, także określaniu kierunków dalszych prac ministerstw obu krajów. W grupach roboczych podejmowano konkretne problemy polskich i ukraińskich firm, oceniano realizację wspólnych projektów.

Niestety ostatnie osiem lat to zaledwie trzy spotkania komisji. 11 marca, zabierając głos podczas obrad, w imieniu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej podziękowałem współprzewodniczącym Komisji za tak szybkie po utworzeniu w Polsce nowego rządu zorganizowanie posiedzenia. Zwróciłem też uwagę na to, co pokazuje arytmetyka. To dziewiąte posiedzenie na przestrzeni dziewiętnastu lat. Odliczając osiem ostatnich lat i trzy posiedzenia, odbyło się sześć spotkań podczas poprzedzających jedenastu lat.

Wniosek jest prosty – wtedy komisja pracowała intensywnie, zbierając się praktycznie co pół roku. I było nad czym pracować! A przecież dzisiaj, gdy jesteśmy głównym partnerem handlowym Ukrainy, wojna i protesty oraz blokady każdego dnia rodzą nowe problemy, przed nami negocjacje akcesyjne Ukrainy do UE– powinniśmy wrócić do intensywnych, wspólnych prac. Ta Komisja wydaje się najlepszym miejscem do rozwiązywania problemów przy wspólnym to stole, a nie poprzez medialne wystąpienia polityków obu krajów. Kuluarowe rozmowy w czasie 9. posiedzenia Komisji przekonują mnie, że mój wniosek spotkał się z pełną akceptacją uczestników. W imieniu naszej Izby zaprosiłem oboje współprzewodniczących do udziału w 16. Baltic Business Forum w Świnoujściu (20-22 maja 2024) i w Kongresie Odbudowy Ukrainy „Common Future” w Poznaniu (9-10 października 2024).

Prace we Lwowie zakończyły się uroczystym podpisaniem protokołu uzgodnień, stanowiącego podsumowanie prac wielu grup roboczych.

Jestem przekonany, że to posiedzenie stanowi nowe otwarcie w naszych polsko – ukraińskich relacjach.

Facebook
Twitter
LinkedIn