Zniszczenia wojenne i koszty odbudowy rosną

17 lutego 2024. Całkowity szacunkowy koszt odbudowy i odbudowy Ukrainy po koniec 2023 roku wyniósł 486 mld USD, o 75 mld USD więcej niż pod koniec 2022 roku- podaje Trzeci Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3), raport przygotowany przez rząd Ukrainy, Grupę Banku Światowego, Komisję Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych.

Władze Ukrainy szacują, że tylko w bieżącym roku na bieżącą, konieczną odbudowę potrzeba około 15 mld USD:

  • na wsparcie przemysłu i usług prawie 3,6 mld USD;
  • dla mieszkalnictwa i usług komunalnych 3,1 mld USD;
  • energia 2,7 mld USD;
  • infrastruktura społeczna i usługi 2,4 mld USD;
  • transport 2,3 mld USD;
  • priorytety międzysektorowe (rozminowanie, telekomunikacja i cyfryzacja, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności) 1,2 mld USD.

Niestety na te zadania nadal brakuje około 9,5 mld USD.

W raporcie oszacowano, że bezpośrednie szkody poniesione przez Ukrainę od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. osiągnęły wartość 152 mld USD.  Zniszczenia koncentrują się w obwodach donieckim, charkowskim, ługańskim, zaporoskim, chersońskim i kijowskim.

Rosyjscy agresorzy zniszczyli lub uszkodzili 10 proc. zasobów mieszkaniowych Ukrainy.

W RDNA3 opisano efekty odbudowy w 2023 roku:

  • na odbudowę w sektorze mieszkaniowym wydano 1 mld USD;
  • dokonano napraw 2000 km autostrad i dróg krajowych;
  • władze lokalne odbudowały około 500 placówek oświatowych;
  • wskaźnik placówek oświatowych ze schronami przeciwbombowymi wzrósł z 68 do 80 procent.

Raport zawiera również dane i analizy wpływu wojny na społeczeństwo. Przedstawiono w nim argumenty przemawiające za inwestowaniem w kapitał ludzki Ukrainy.

Wojna się nie skończyła. Cierpienie się nie skończyło” – argumentowała Denise Brown, Stały Koordynator ONZ na Ukrainie. „Jednak społeczności w Ukrainie wykazują się znaczną odwagą i zaangażowaniem w odbudowę, potrzebują ciągłego wsparcia ze strony swoich międzynarodowych partnerów. Przyszłość Ukrainy zależy od narodu ukraińskiego. To jest obszar, w który musimy inwestować”.

(Red.)
Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn