Forum Biznesu Polska-Ukraina – Sektor Maszyn i Urządzeń

Pronar wraz z instytucjami patronującymi,  Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, zaprasza do udziału w Forum Biznesu Polska-Ukraina – Sektor Maszyn i Urządzeń, które odbędzie się 18 października 2023 roku w Centrum Wystawowym PRONAR w Siemiatyczach (ul. Armii Krajowej 41, 17-300 Siemiatycze).

Odbudowa Ukrainy z wojennych zniszczeń będzie wymagać zaangażowania światowych instytucji finansowych oraz korporacji przemysłowych. Polskie przedsiębiorstwa z branży maszynowej dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, a ich ogromny potencjał może w tym procesie odegrać kluczową rolę.

 

Udział w wydarzeniu będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z kluczowymi podmiotami z Ukrainy, m.in. agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami finansowymi oraz instytucjami zainteresowanymi odbudową tamtejszej gospodarki. Unikatową częścią Forum będzie prezentacja oferty maszyn poszczególnych przedsiębiorstw, w tym pokazy pracy wybranego sprzętu.

Organizatorzy są przekonani, że Forum jest inicjatywą zmierzającą do aktywnego udziału w odbudowie ukraińskiej gospodarki poprzez dostarczanie jej nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz usług i technologii. Liczymy na Państwa obecność i wspólną twórczą dyskusję.

Formularz zgłoszeniowy dostępny w trzech językach dostępny jest na stronie internetowej Pronar. Blisko 100 firm już zadeklarowało chęć uczestnictwa w Forum.

Facebook
Twitter
LinkedIn