Biznes zjednoczony dla Ukrainy

7 października 2023. W Katowicach, podczas konferencji PRECOOP 28, poprzedzającej szczyt klimatyczny w Dubaju, zaprezentowano raport Raport „United business for Ukraine – sustainable reconstruction of Ukraine”.

Raport przygotowano z inicjatywy UN Global Compact Network Poland, UN Global Compact Ukraine i UNOPS.

„Odbudowa infrastruktury jest szczególnie ważna z wielu powodów. Oczywiście zapewnia ona miejsca pracy na Ukrainie, zwiększa wydajność sieci logistycznych i przywraca dostawy energii. Ale poza tym przywraca poczucie sprawiedliwości i daje ludziom nadzieję. Trwająca odbudowa przywraca wartość takim pojęciom, jak solidarność w obliczu niesprawiedliwości. Skala zniszczeń wojennych na Ukrainie jest ogromna, a odbudowa zrujnowanego kraju będzie wyzwaniem wieloetapowym, wymagającym bezpośredniego zaangażowania ONZ i społeczności międzynarodowej. Według Banku Światowego, odbudowa Ukrainy pochłonie nie mniej niż 411 miliardów dolarów. Sama odbudowa ukraińskiego sektora energetycznego, który został potwornie zniszczony przez ciągłe ostrzały, to wydatek rzędu 47 mld USD. Podniesienie Ukrainy ze zniszczeń będzie kosztować nie mniej niż 50 mld USD rocznie i to przez co najmniej dekadę. Wojna na Ukrainie spotęgowała również skutki kryzysu klimatycznego i doprowadziła do strat środowiskowych szacowanych na około 51 mld USD.” – mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland oraz przedstawiciel UNOPS w Polsce.

W raporcie przedstawione zostały wyniki badania, którego celem było uzyskanie odpowiedzi odpowiedź na pytanie o charakter modelu i metodologii planowanych procesów odbudowy gospodarki Ukrainy przez przedsiębiorstwa działające na terenie Polski. W raporcie przedstawione zostały również stanowiska przedstawicieli biznesu, administracji rządowej oraz naukowców.

Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest autorem rozdziału reportu, zatytułowanego „Partnerships at local level – where both the fighting and reconstruction takes place”.

Pełny tekst raportu pod linkiem: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/22United-business-for-Ukraine-%E2%80%93-Sustainable-reconstruction-of-Ukraine22-1-1.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn