Niania do mniejszych projektów

15 września 2023. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał Ustawę Ukrainy nr 8138, mającą na celu poprawę regulacji dotyczących wsparcia państwa dla dużych projektów inwestycyjnych. Próg finansowania projektów został obniżony.

Ustawa przewiduje:

  • zmniejszenie wymogów inwestycyjnych dla państwowego wsparcia z 20 mln EUR do 12 mln EUR;
  • zapewnienie możliwości dokonania do 30 proc. inwestycji na 18 miesięcy przed zawarciem specjalnej umowy inwestycyjnej;
  • nowe cele inwestycyjne, w tym środki trwałe i opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczych, gazowych, wodociągowych i elektroenergetycznych;
  • nowe formy wsparcia państwa w postaci rekompensaty kosztów wybudowanej infrastruktury przyległej, kosztów podłączenia do sieci inżynieryjnych i transportowych oraz zwolnienia z rekompensat za straty w produkcji leśnej;
  • rozszerzenie zakresu realizacji projektów, w szczególności w obszarze komunikacji elektronicznej oraz produkcji bioetanolu wykorzystywanego jako komponent paliwowy;
  • zmniejszenie liczby miejsc pracy, które mają zostać utworzone w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego. Zaktualizowano wymóg obowiązkowego tworzenia miejsc pracy w trakcie trwania projektu inwestycyjnego. Od teraz różni się on w zależności od wielkości wynagrodzenia i, odpowiednio, liczby miejsc pracy, które należy utworzyć. Jeśli realne średnie wynagrodzenie dla danego rodzaju działalności w regionie przekroczy poziom 50 procent, zostanie utworzonych dodatkowych 10 nowych miejsc pracy, 30 procent – 30 miejsc pracy i 15 procent – 50 nowych miejsc pracy.

 

Obecna wersja Ustawy opiera się na propozycjach opracowanych przez zespół UkraineInvest i Ministerstwo Gospodarki Ukrainy w porozumieniu z wiodącymi stowarzyszeniami biznesowymi i potencjalnymi inwestorami. Według proponowanych zmian, więcej firm będzie mogło skorzystać z państwowego wsparcia dla inwestorów.

Facebook
Twitter
LinkedIn