Ustawa o KUKE do podpisu prezydenta

17 sierpnia 2023. Sejm odrzucił dwie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o KUKE. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Przedsiębiorcy planujący udział w odbudowie Ukrainy oceniają, że znowelizowana ustawa przyniesie im nowe instrumenty wsparcia.

Ustawa wprowadza bowiem możliwość reasekuracji przez KUKE ponoszonych przez polskich przedsiębiorców ryzyk nadzwyczajnych. „Przepisy zawarte w nowelizacji określają zakres ryzyk, które może reasekurować KUKE, pod warunkiem, że ryzyka te mają właśnie charakter nadzwyczajny i zaistnieją poza terytorium Polski. Szczegółowy zakres i rodzaj tych ryzyk każdorazowo będzie określać Rada Ministrów w akcie wykonawczym” – tłumaczy Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Mechanizm ten będzie mógł po raz pierwszy być wykorzystany do reasekuracji ryzyk nadzwyczajnych związanych z przewozami cargo do i z Ukrainy, tzn. takich, które mogą się zmaterializować w czasie trwania działań wojennych w tym kraju.

„Dzięki tej ustawie dostępny będzie większy wybór ubezpieczeń, a tym samym więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE m.in. ubezpieczeń casco, OC i przedmiotów w transporcie międzynarodowym, w tym wewnątrzwspólnotowym. To ważny krok ponieważ ułatwiamy dzięki temu firmom ekspansję za granicą” – wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Wiceminister rozwoju Grzegorz Piechowiak podkreślił, że „nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom również w zakresie zakupu towarów”. „Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się ” – dodał Piechowiak.

Zdaniem MRiT rozwiązania zawarte w ustawie umożliwią szybką reakcję na ewentualne globalne wydarzenia.

Rozszerzony zostanie katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń o oddziały przedsiębiorców zagranicznych. Ma to umożliwić polskim firmom zwiększenie obrotów handlowych i rozszerzy ich współpracę z firmami zagranicznymi.

Na podstawie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nowe-ubezpieczenia-eksportowe-coraz-blizej

Facebook
Twitter
LinkedIn