PLAN UKRAINY na 50 mld euro

8 sierpnia 2023. Gabinet Ministrów przygotowuje Plan Ukrainy, który potrzebny jest do pozyskania 50 mld euro finansowania z Unii Europejskiej w latach 2024-2027.

Wiceminister gospodarki Aleksiej Sobolew opisał te prace w felietonie na portalu „Ekonomiczna Pravda”.

Plan Ukrainy będzie kompleksowym dokumentem, programem odbudowy i rozwoju gospodarczego państwa na następne cztery lata. Te założenia opisane będą w sześciu blokach:

  1. scenariusze naprawy makrofinansowej;
  2. główne reformy;
  3. reformy sektorowe (zarządzanie własnością państwową i prywatyzacja, kapitał ludzki, klimat biznesowy, sektor finansowy);
  4. strategie rozwoju kluczowych sektorów gospodarki;
  5. zwiększanie zdolności do absorpcji inwestycji;
  6. tematy przekrojowe- integracja europejska, cyfryzacja, rozwój regionalny i klimat.


Plan Ukrainy ma postać w ciągu trzech miesięcy, po czym będzie przyjęty przez rząd Ukrainy i Komisję Europejską.

Komisja już zaproponowała, aby Plan Ukrainy poddawać przeglądowi co kwartał.

Pieniądze z UE będą przekazywane zrealizowane wskaźniki, liczyć ma się efekt a nie deklaracje. Dlatego- jak napisał wiceminister Sobolew- nie może być zbyt wielu wskaźników i wszystkie muszą być jednocześnie bardzo ważne oraz realistyczne.

W ramach Ministerstwa Gospodarki utworzono pięć grup sektorowych, które będą pracowały nad Planem Ukrainy: przemysłu rolnego, energetyki, informatyki i komunikacji, transportu i logistyki oraz przemysłu (budowa maszyn, surowce krytyczne). Do końca sierpnia powstanie pięć kolejnych grup, które nie będą jednak włączone do prac nad Planem Ukrainy.  Obejmą one sektory: budowy maszyn, budownictwa, farmacji i medycyny, kultury i przemysłów kreatywnych oraz przemysłu wytwórczego. Grupy sektorowe mają spotykać się co dwa tygodnie.

Pierwsze spotkanie w ramach grup sektorowych odbyło się 31 lipca dla sektora rolnego. Wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 50 stowarzyszeń branżowych i prywatnego biznesu. Spotkanie miało bardziej charakter wprowadzający, nie omawiano żadnych konkretnych projektów. Bardziej szczegółowy kwestionariusz z konkretnymi kryteriami dla przyszłych projektów powinien zostać wysłany do uczestników przed następnym spotkaniem. Głównym kryterium jest to, aby pomysł biznesu był realistyczny i miał wpływ ekonomiczny na państwo. Priorytetowo traktowane będą duże projekty od 1 miliona dolarów.

(Red.)
Photo by Brett Jordan on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn