Ustawa o KUKE w połowie drogi

15 lipca 2023. Sejm znowelizował w czwartek ustawę o ubezpieczeniach eksportowych. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych będzie mogła ubezpieczać firmy działające w Ukrainie. Będzie to możliwe, jeśli Senat, na posiedzeniu 26-28 lipca, zaakceptuje ustawę.

Ustawa jest ważnym instrumentem, niezbędnym do odbudowy Ukrainy. Zgodnie z ustawą rozszerzony ma być katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. KUKE dotychczas nie mogła ubezpieczać firm, które podejmowały działalność w Ukrainie kraju ze względu na analizę ryzyka. Nowe przepisy obniżają poziom ryzyka z uwagi na ważny interes państwowy. Jest możliwość reasekuracji ubezpieczeniowej inwestycji w zakresie transformacji energetycznej, zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. KUKE będzie mogła ubezpieczać zagraniczne firmy pod warunkiem „local contentu”, czyli zamówienia części usług bądź towarów w polskich firmach. W noweli wskazano też na możliwość wdrożenia do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o ryzyku nierynkowym „w przypadku, gdy ma on otwarty przez Korporację limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług”.

Potrzebne i oczekiwane przed przedsiębiorców nowe rozwiązania, które trafnie zdefiniował zespół KUKE wydawały się bezdyskusyjne. Projekt leżał jednak w rządowej „poczekalni” i dopiero nominacja J. Emilewicz przyspieszyła decyzję rządu. W Sejmie spodziewano się ponadpartyjnej zgody w głosowaniu. Niestety, nieoczekiwanie pojawiła się „wrzutka” – forsowana przez PiS poprawka w prawie farmaceutycznym. Taka praktyka nie jest zgodna z zasadami dobrej legislacji. Do tego odnosi się do innego obszaru polskiej gospodarki.

Dla posłów, którzy nie mają wątpliwości co do potrzeby wsparcia odbudowy Ukrainy był to jednak poważny dylemat. Jak głosować w tak niekomfortowej sytuacji? Jakie wartości wybrać?  Poprzeć ważny cel przedmiotu nowelizacji czy sprzeciwić się cwaniactwu legislacyjnemu? To był trudny wybór przed zbliżającymi się wyborami.

Za nowelizacją ustawy głosowało 273 posłów, przeciw było 39, 137 wstrzymało się od głosu.

Dziękuję tym, którzy głosowali za, rozumiem tych, którzy wstrzymali się od głosu.

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza apeluje do senatorów o wsparcie dla odbudowy Ukrainy.

Dariusz Szymczycha
Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn