EBI dla lokalnych społeczności

21 czerwca 2023. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i  Ministerstwo ds. Rozwoju Społeczności, Terytoriów i  Infrastruktury Ukrainy podpisały protokół ustaleń, wspierający infrastrukturę krytyczną Ukrainy.

Strony zgodziły się przygotować i ułatwić realizację nowych inwestycji o wartości 840 milionów Euro, obejmujących następujące obszary:

  • odbudowa infrastruktury komunalnej, takiej jak mieszkania socjalne, szpitale i szkoły;
  • woda i urządzenia sanitarne;
  • sieci transportowe i miejski transport publiczny;
  • umiejętności cyfrowe i cyberbezpieczeństwo;
  • efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która odpowiada za operacje banku w  Ukrainie, poinformowała:

„Od początku inwazji rosyjskiej na pełną skalę w 2022 roku szybko wsparliśmy Ukrainę kwotą 1,7 mld Euro w ramach pomocy doraźnej. I nie zwalniamy tempa. W chwili, gdy rozmawiamy, wysiłki na rzecz odbudowy posuwają się naprzód, a namacalna infrastruktura jest dostarczana: trzy tygodnie temu otworzyliśmy centrum rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w regionie Połtawy, w którym obecnie leczy się ponad 300 dzieci. Za dwa tygodnie otworzymy placówkę opieki zdrowotnej, która zapewni opiekę ambulatoryjną 46 300 osobom. Dlatego cieszymy się, że możemy dziś podpisać ten protokół ustaleń z Ministerstwem ds. Społeczności, Terytoriów i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy, które jest odpowiedzialne za odbudowę Ukrainy.

Wnosimy do umowy projekty o wartości 840 mln EUR, które będą miały realny wpływ na sytuację w terenie, pomagając Ukrainie w odbudowie i zapewniając podstawowe usługi dla jej ludności. EBI będzie nadal pomagać Ukrainie w budowaniu przyszłości”.

Memorandum przewiduje powołanie specjalnego funduszy powierniczego EIB „EU for Ukraine Fund”.

Europejski Bank Inwestycyjny, EBI (ang. European Investment Bank) – bank międzynarodowy, instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Siedziba EBI mieści się w Luksemburgu. Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu UE, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne.

(Red.)
Photo by Jacek Dylag on Unsplash

 

Facebook
Twitter
LinkedIn