Bezrobocie niższe, ale wciąż wysokie

7 maja 2023. Narodowy Bank Ukrainy prognozuje, że stopa bezrobocia w Ukrainie spadnie do końca roku do 18,3 procent, podczas gdy w pierwszym kwartale roku wynosi około 20 procent.

Taka prognoza znalazła się w kwietniowym raporcie na temat inflacji, opublikowanym przez bank centralny.

W dokumencie czytamy: „w horyzoncie prognozy, przy braku istotnych szoków, rynek pracy będzie kontynuował ożywienie. Stopa bezrobocia będzie się stopniowo obniżać w związku ze wzrostem aktywności gospodarczej, ale pozostanie na wysokim poziomie. (…) Przy braku nowych, istotnych szoków, w latach 2023-2025 rynek pracy będzie się nadal ożywiać, wspierany przez wzrost gospodarczy i dość luźną politykę fiskalną. Stopa bezrobocia będzie stopniowo spadać: do 18,3 proc. w 2023 r., do 16,5 proc. w 2024 r. i do 14,7 proc. w 2025 r.” – czytamy w raporcie NBU.

Bank oczekuje umiarkowanego wzrostu  płac realnych- w tym roku o 3,7 procent. Na przeszkodzi stoi tu wciąż znaczna inflacja. W całym horyzoncie prognozy ( 2025 rok)  płace nominalne będą rosły w tempie dwucyfrowym.

NBU prognozuje, że inflacja w Ukrainie spowolni do 14,8 proc. w tym roku, do 9,6 proc. w przyszłym roku i do 6 proc. w 2025 roku.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn