Samorządowy Serock

2 maja 2023. Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza wsparła inicjatywę organizacji pozarządowej Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego oraz organizacji pozarządowej Polsko – Ukraińskie Stowarzyszenia Agrarne” i została partnerem I Polsko – Ukraińskiego Forum Samorządowego w Serocku.

Od 20 do 25 marca 16 sołtysów z obwodu charkowskiego, połtawskiego, lwowskiego, zakarpackiego i kijowskiego zapoznało się z najlepszymi praktykami swoich polskich kolegów w celu odbudowy i rozwoju swoich wspólnot.

Organizatorami i inicjatorami wizyty oraz forum były organizacja pozarządowa „Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego” oraz organizacja pozarządowa „Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenia Agrarne” – oficjalny przedstawiciel naszej Izby w obwodzie charkowskim. Obie organizacje wspierają decentralizację w Ukrainie, od 2015 roku angażując się w rozwój wspólnot terytorialnych. W tych działaniach nawiązały partnerstwa z miastem – gminą Serock oraz Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą.

W ramach wizyty studyjnej, 21 marca 2023 r. w Serocku odbyło się I Polsko – Ukraińskie Forum Samorządowe.

Uczestników forum powitała przewodnicząca Komitetu ds. Organizacji Władzy Państwowej, Samorządu Lokalnego, Rozwoju Regionalnego i Urbanistyki Rady Najwyższej Ukrainy Pani Olena Shulyak, Wiceminister Rozwoju i Technologii RP Piotr Uściński, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Michał Pruszyński, radna Sejmiku Mazowieckiego Anna Brzezińska, wiceprezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha, burmistrz miasta i gminy Serock Artur Borkowski oraz przewodnicząca zarządu organizacji pozarządowej Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, członkini Rady Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej Diana Barynowa.

Zaczynem do debaty była prezentacja hromad, których liderzy przyjechali do Serocka.

W dyskusjach panelowych omówiono zadania stojące przed samorządem lokalnym Ukrainy oraz możliwe sposoby polsko – ukraińskiej współpracy. Chodzi nie tylko o przekazywanie doświadczeń polskich samorządów, ale też o umocnienie relacji powstałych podczas pomocy humanitarnej Ukrainie. To budowanie relacji między MSP, pomoc w projektowaniu i realizacji odbudowy społeczności lokalnych, szkolenie zawodowe i pomoc w edukacji migrantów w Polsce. Oni przecież kiedyś wrócą do swoich domów i będą potrzebni swoim hromadom.

Podczas forum podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Niemyszajowską Hromadą Wiejską z obwodu kijowskiego a gminą Radzymin w województwie mazowieckim.

 

W trakcie pobytu studyjnego wójtowie hromad zapoznali się z pracą obiektów infrastrukturalnych, sposobem świadczenia usług przez polskie gminy w zakresie bezpieczeństwa, edukacji szkolnej i przedszkolnej, relacjami władz lokalnych z biznesem oraz przyciąganiem inwestycji. Odwiedzili gminy Legionowo, Radzymin, Wieliszew i Winnica, położone w województwie mazowieckim. Ukraińscy wójtowie zapoznali się również z doświadczeniami polskich gmin w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych na rozwój terytoriów, w tym kapitału ludzkiego.

Wizytę zakończyło spotkanie w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w czasie którego liderzy hromad zaprezentowali potencjał inwestycyjny swoich terytoriów. Zespół PAIH oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego udzielili informacji na temat możliwych form współpracy.

„Dzisiaj bardzo ważne jest, aby nie przerywać prac nad rozwojem gospodarczym hromad Ukrainy, bez względu na to, jak trudne mogą być” – skomentowała Diana Barynova. „Siły zbrojne Ukrainy zapewniają nam i całej Europie możliwość życia i pracy. Nasz prezydent i rząd robią wszystko, co w ich mocy, aby pozyskać międzynarodowe poparcie. I my wszyscy nie powinniśmy się zatrzymywać, ale w jak największym stopniu przyczyniać się do odbudowy i rozwoju Ukrainy”.

(Red.)

  • Byłem w Serocku, otwierałem Forum, dyskutowałem w panelu oraz nieformalnie z polskimi i ukraińskimi samorządowcami. Jest zrozumienie, jest energia, są dobre doświadczenia i realne plany- jak to w samorządzie, w którym trzeba działać, a nie czekać na decyzje „z góry”. Dziękuję burmistrzowi Serocka Arturowi Borkowskiemu, Dianie Barynowej, Viktorowi Nesterenko, że nawiązali tak efektywną współpracę i na konferencyjnej mapie Polski ustanowili nową, obiecującą lokalizację.

Dariusz Szymczycha

Facebook
Twitter
LinkedIn