Nianie inwestycyjne dostały drugą szansę

13 kwietnia 2023. Rada Najwyższa zatwierdziła jako podstawę proponowane przez rząd zmiany do ustawy „O państwowym wsparciu znaczących projektów inwestycyjnych w Ukrainie”. Rządowy projekt ustawy został oparty na propozycjach opracowanych przez UkraineInvest w konsultacji z wiodącymi stowarzyszeniami biznesowymi i potencjalnymi inwestorami.

„Dzięki proponowanym zmianom więcej firm będzie mogło skorzystać z państwowego wsparcia dla inwestorów, do 30 proc. kwoty projektu inwestycyjnego” – powiedział Serhiy Tsivkach, dyrektor wykonawczy UkraineInvest, reagując na wyniki głosowania deputowanych. Nawiasem mówiąc, dokument poparło 252 deputowanych. Dało to drugą szansę „inwestycyjnym nianiom”.

Zmiany przewidują złagodzenie wymogów dla projektów ubiegających się o nianię inwestycyjną. Eksperci identyfikują trzy główne zmiany w przepisach, które rozszerzą zakres potencjalnych inwestorów i przyciągną bardziej nowoczesne i zaawansowane technologicznie projekty.

  • Po pierwsze, proponuje się zmniejszenie wymagań dotyczących wielkości znaczących inwestycji z 20 mln do 12 mln EUR. Dla przypomnienia, 10 lutego 2021 roku prezydent Wołodymyr Zelenskyy podpisał ustawę “O wsparciu państwowym dla projektów inwestycyjnych ze znaczącymi inwestycjami na Ukrainie”. Ustawa przewiduje wsparcie państwa dla ukraińskich i zagranicznych inwestorów, których łączna wartość inwestycji wynosi co najmniej 20 mln EUR. Jednak najpierw pandemia koronawirusu, a potem wojna uniemożliwiły pełną realizację tego planu.
  • Drugą istotną zmianą jest ograniczenie liczby nowych miejsc pracy z 80 do 50 w okresie trwania projektu inwestycyjnego.
  • Projekt ustawy przewiduje również rozszerzenie obszarów, na których może być realizowany projekt inwestycyjny o znacznych nakładach. W poprzedniej wersji ustawy inwestorzy mogli liczyć na wsparcie, jeśli inwestowali w przemysł, infrastrukturę, logistykę, recykling odpadów, turystykę, edukację, ochronę zdrowia i sport.

Teraz wsparcie zostanie rozszerzone na informatykę i komunikację elektroniczną, produkcję energooszczędnych materiałów budowlanych, urządzeń do kontroli klimatu oraz systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w ciepłą wodę, a także transakcje na rynku nieruchomości.

  • Ponadto dokument przewiduje częściową rekompensatę kosztów budowy powiązanej infrastruktury.
  • Inwestorzy otrzymują również możliwość rozpoczęcia realizacji projektu przed zawarciem specjalnej umowy oraz możliwość dokonania inwestycji na prace przedprojektowe w wysokości 25 proc. całkowitej wartości inwestycji.
  • Kolejną korzyścią zawartą w projekcie ustawy jest zapewnienie możliwości korekty, a nie zwrotu, dokumentów złożonych przez wnioskodawcę (uzasadnienie techniczne i ekonomiczne) w ciągu 15 dni oraz możliwość negocjowania warunków specjalnej umowy inwestycyjnej przez okres do 2 miesięcy.

Deputowani uważają, że zmiana ta poprawi warunki komunikacji i współdziałania przedstawicieli organu uprawnionego z wnioskodawcą. Im więcej biurokratycznych przeszkód zostanie usuniętych, tym szybciej na Ukrainę zaczną napływać inwestycje.

Dodatkowo inwestorom zostanie zaoferowana częściowa rekompensata kosztów budowy infrastruktury towarzyszącej. To, zdaniem analityków, pomoże przyciągnąć do procesu inwestycyjnego szersze grono podmiotów gospodarczych, nie tylko dużych, ale i średnich przedsiębiorstw.

Olena Shulyak, przewodnicząca klubu Sługi Ludu, komentując zmiany w ustawie, powiedziała: „Po zwycięstwie Ukrainy kwestia odbudowy stanie na ostrzu noża. Jest oczywiste, że nie możemy tego zrobić bez przyciągnięcia krajowych i zagranicznych inwestorów. Aby to zrobić, potrzebujemy wsparcia rządu i dodatkowych zachęt”.

Wiktoria Czyrwa
Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn