Rosja zapłaci z artykułu 51

1 kwietnia 2023. Poseł Włodzimierz Cimoszewicz przebywał w Kijowie z delegacją Delegacją Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.

Cimoszewicz podczas spotkania z premierem Denysem Szmyhalem przedstawił autorską propozycję wykorzystania zablokowanych środków finansowych Rosji na cele odbudowy Ukrainy. Zaproponował oparcie się na art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który stanowi niezbywalne prawo państwa do samoobrony. Czytamy w nim:

„Nic w niniejszej Karcie nie może uchybiać niepozbywalnemu prawu do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej w przypadku napaści zbrojnej na któregokolwiek członka Narodów Zjednoczonych, zanim Rada Bezpieczeństwa nie podejmie niezbędnych zarządzeń w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Środki podjęte przez członków w wykonaniu tego prawa do samoobrony będą natychmiast podane do wiadomości Radzie Bezpieczeństwa i w niczym nie mogą uszczuplać władzy i odpowiedzialności Rady Bezpieczeństwa, wynikających z niniejszej Karty, do podejmowania w każdym czasie takiej akcji, jaką ona uzna za niezbędną do utrzymania lub przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.”

Zachód udziela Ukrainie wsparcie, m.in. w sprzęcie wojskowym, powołując  się właśnie  na powyższy zapis Karty ONZ. Zdaniem byłego polskiego premiera i ministra spraw zagranicznych, podobne podejście możliwe jest w celu przekazania rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy. Zasugerował zwołanie międzynarodowej konferencji państw popierających prawo Ukrainy do samoobrony wobec rosyjskiej napaści. Wspólna deklaracja państw- uczestników tej konferencji o wykorzystaniu rosyjskich aktywów na potrzeby napadniętego państwa byłaby, zdaniem Cimoszewicza, silną i wystarczająca podstawą do tych działań.

  • Delegacji Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, która była w Kijowie, przewodniczyła szefowa frakcji, Iratxe García Pérez. Delegację stanowili eurodeputowani Pedro Marques, Tonino Picula, Sven Mikser i Włodzimierz Cimoszewicz.

Delegacja spotkała się z premierem Denysem Szmyhalem; wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, Olhą Stefaniszyną; ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą; zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta, Ihorem Żowkwą; oraz pierwszym zastępcą marszałka Rady Najwyższej, Ołeksandrem Kornijenką. Eurodeputowani S&D przeprowadzili również rozmowy z laureatką Nagrody im. Sacharowa i Pokojowej Nagrody Nobla oraz szefową Centrum Wolności Obywatelskich, Ołeksandrą Matwijczuk, a także z przywódcami i młodymi działaczami postępowego ruchu politycznego Platforma SD, który jest partnerem Grupy S&D.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn