Odbudowa z różnych perspektyw

18 marca 2023. „Nie ma sztucznego podziału między pomocą bieżącą udzielaną Ukrainie a planem odbudowy, którego pierwszy zarys władze Ukrainy przedstawiły na konferencji w Lugano” – powiedział Maciej Popowski, Dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Europejskich Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej ECHO w Komisji Europejskiej.

Dyrektor Popowski był gościem webinaru dla ukraińskich samorządowców, przeprowadzonego w ramach Projektu „Praca dla odbudowy ukraińskiej przedsiębiorczości”.

Dyrektor podkreślił, że:

  • Ukraina radzi sobie z bieżącą naprawą strat i wyrządzonych szkód.
  • Komisja Europejska docenia aktywność społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy w tym trudnym czasie.
  • Odbudowę trzeba ujmować w kontekście członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Odbudowując ze zniszczeń wojennych gospodarkę oraz przywracając funkcjonowanie instytucji państwa trzeba uwzględnić to, co jest potrzebne w procesie akcesyjnym do UE. Elementem tej pracy jest harmonizacja prawa ze standardami unijnymi.
  • Osiągnięciem państwa ukraińskiego jest sprawna i szybka digitalizacja usług administracyjnych, której może pozazdrościć wiele państw europejskich.

Ambasador Ukrainy w RP Wasyl Zwarycz wskazywał, że mimo trudnych warunków wojny samorządy działają, centralne organy władzy działają, biznes działa. Jest to wzór tego, jak może funkcjonować państwo w warunkach agresji. Po 24 lutego 2022 roku 39 proc. firm zaprzestało działalność. Jednak teraz ukraiński biznes przeżywa prawdziwy renesans, szczególnie to dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie w Ukrainie co miesiąc jest zakładane od 15 do 20 tys. firm. Biznes demonstruje nową moralną jakość, jest elementem państwowotwórczym – płaci podatki, tworzy nowe miejsca pracy, wspierają gospodarkę i siły zbrojne. Firmy adaptowały się, stworzyły nowe biznesplany, przeorientowały się eksport. Jeśli decydują się na relokację – to w granicach kraju. Jedynie 2 proc. przedsiębiorstw relokowało się za granicę.

W Polsce pracuje duża reprezentacja ukraińskiego biznesu, która zdobywa doświadczenie funkcjonowania w warunkach europejskich, zgodnie z regulacjami i standardami unijnymi. „Kiedy Ukraina wejdzie do UE, będzie to naszym zasobem. Jako Ambasada wspieramy firmy w ekspansji na rynki zagraniczne, w założeniu działalności i oddziałów w Polsce. Szczególna ważna jest tu nasza współpraca z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą” – podkreślił ambasador.

Diana Barynowa, Prezeska Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego apelowała do liderów lokalnych społeczności: „prędzej czy później wejdziemy do UE, będziemy mogli liczyć na wsparcie i fundusze, ale już teraz trzeba wiedzieć, kto w strukturze hromady zajmuje się projektami unijnymi. Z mojego doświadczenia wynika, że nie każda jednostka ma takie odziały, a to jest ważne, by znaleźć możliwości oddelegowania do tej pracy chociażby jednego specjalistę. To jest wasza inwestycja w przyszłość”.

Większość hromad ma opracowaną strategię rozwoju jednostki, ale ich część powstała jeszcze przed wojną. Należy je zaktualizować. Wojna to ogromne straty, ale też szanse. Teraz np. hromady z zachodniej Ukrainy otrzymały dużą szansę w postaci kapitału ludzkiego czy relokowanych firm. „Waszym zadaniem jest teraz stworzenie takich warunków by je zatrzymać” – przekonywała.

Diana Barynowa doradziła samorządowcom dwa działania:

  • „Ważne jest przeanalizowanie, czego chcecie. Jakie macie projekty inwestycyjne dla biznesu, a jakie dla rozwoju infrastruktury? To są różne rzeczy, nie wolno je mylić”.
  • „Warto szukać zagranicznych partnerów, nawiązywać współpracę z innymi krajami – samorządami, organizacjami. Pozwala to nie tylko na przejęcie doświadczenia i technologii, ale także na poszerzenie horyzontów osób zarządzających i mieszkańców hromady, a w przyszłości – na jakościowe zmiany. Warto wyjeżdżać na wizyty studyjne, na konferencje, by partnerów zainteresować, pokazać możliwości i potencjał waszych hromad”.

Na webinarze zarejestrowanych było 137 uczestników z Ukrainy. W kwietniu kolejny webinar, tym razem o pomocy ze strony agend ONZ- United Nations Global Compact Network Poland i UNOPS Ukraine.

Projekt realizowany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa – Północ – Wschód w partnerstwie z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą. Wsparcia udziela Biuro Eurodeputowanego Marka Belki.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn