Kijów z balkonu naszego Biura

16 marca 2023. Widok z biuro Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kijowie, przy ulicy Chorywa  (Khoryva) 4.

Fotografowała Wiktoria Jałowienko.

Facebook
Twitter
LinkedIn