Russkij mir niszczy środowisko

6 marca 2023. Dwa biliony hrywien- tak Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy oszacowało szkody w środowisku, wyrządzone w czasie rosyjskiej agresji.  

Ministerstwo we współpracy z agendami rządowymi opracowało nową metodologię obliczania strat środowiskowych.

Obejmuje ona zanieczyszczenie ziemi, powietrza, wody, spalone lasy, zniszczone zasoby naturalne. Minister Rusłan Strilec ocenia, że najbardziej ucierpiały zasoby leśne. Z powodu rosyjskiej agresji prawie 3 miliony hektarów lasów zostało zniszczonych albo poważnie naruszonych. To prawie jedna trzecia zalesionego terytorium Ukrainy. Prawie 500 000 hektarów znajduje się obecnie pod tymczasową okupacją lub w strefie działań wojennych.

Pod okupacją rosyjską jest dziesięć parków narodowych, osiem rezerwatów i dwa rezerwaty biosfery. Zniszczenie grozi 600 gatunkom fauny i 750 gatunkom flory.

(Red.)
Photo by Markus Spiske on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn