Szmyhal przedstawił priorytety rządu

28 lutego 2023. Premier Ukrainy Denys Szmyhal udzielił wywiadu Forbes.ua, w którym omówił kroki podjęte przez Gabinet Ministrów w celu odbudowy kraju, usprawnienia sfery podatkowej i operacji celnych.

Premier powiedział, że potrzebne są znaczne środki na odbudowę kraju. Niezbędna jest pomoc z zewnątrz. Jak podkreślił, w ubiegłym roku udało się pozyskać ponad 31 mld dolarów zewnętrznych dotacji i pożyczek – to odpowiednio 38 proc. i 62 proc. pozyskanej pomocy finansowej.

„Unia Europejska ogłosiła już pomoc makrofinansona bieżący rok w wysokości 18 mld EUR. Do września powinniśmy też otrzymać 10 mld USD ze Stanów Zjednoczonych. Mamy umowy o alokacji 7,5 miliarda USD z Norwegii w ciągu pięciu lat. W tym roku oczekujemy od Kanady 1,5 mld USD. Są też porozumienia na mniejsze kwoty z innymi krajami” – podkreślił premier.

Do uzupełnienia deficytu budżetowego w 2023 roku potrzebne jest około 5 mld USD, które rząd planuje otrzymać z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Negocjacje w sprawie takiego wsparcia już się rozpoczęły.

„Podsumowując, pozyskaliśmy ponad 150 mld UAH. To kwota, którą możemy przeznaczyć na odbudowę mieszkalnictwa i infrastruktury krytycznej” – powiedział szef rządu.

Priorytety odbudowy

Potrzebnie jest 5,8 mld USD na przywrócenie produkcji energii i sieci energetycznych, 0,4 mld USD na oczyszczenie zniszczonych terenów, 3,2 mld USD na odbudowę zniszczonych mieszkań oraz 5,7 mld USD na odbudowę infrastruktury krytycznej.

Premier mówił też o tym, czego rząd oczekuje od „finansowego Ramsteina”. Spotkanie „finansowego Ramsteina” na wysokim szczeblu politycznym odbędzie się na początku kwietnia w Waszyngtonie, podczas wiosennych sesji MFW i Banku Światowego.

Podatki w stanie wojennym

Denys Szmyhal szczerze przyznał, że jest świadomy prośby biznesu o reformę podatkową. Ale czy rząd jest gotowy do złagodzenia obciążeń podatkowych teraz czy po zakończeniu wojny?

W styczniu tego roku przedsiębiorcy i obywatele wpłacili do budżetu nieco ponad 60 mld UAH, a my wydaliśmy na nasze bezpieczeństwo i armię 100 mld UAH. Dlatego dopóki trwa aktywna faza wojny, zmian podatkowych, przynajmniej rewolucyjnych, nie będzie” – zapewnił premier.

Jednocześnie podzielił się planami współpracy z MFW: po zakończeniu wojny rozpoczną się wspólne prace nad reformą podatkową.

Cła i „bezwizy”

Podpisana umowa o „bezwizach” w obrocie towarowym z krajami UE umożliwiła zniesienie wszelkich ceł i barier w handlu. Obecnie, jak przyznaje premier, trwają aktywne negocjacje w sprawie przedłużenia tych rozwiązań do połowy 2024 roku.

Jednak same „bezwizy” nie rozwiążą wszystkich problemów gospodarczych. „Potrzebujemy przejrzystego systemu, który uniemożliwi korupcję” – mówi szef rządu. W tym celu proponuje sześć konkretnych kroków.

  • Pierwszym jest wprowadzenie wspólnych przejść granicznych i wspólnej bazy danych o obrocie towarowym z krajami UE. „Kiedy bazy danych będą zawierały te same informacje, korupcja z punktu widzenia przemytu zmniejszy się o 98 proc.” – zapewnił premier.
  • Drugim krokiem jest cyfryzacja wszystkich procesów i wprowadzenie kolejki elektronicznej.
  • Trzeci krok to rotacje kadrowe w urzędach celnych co trzy miesiące.
  • Czwarty to zwiększenie liczby punktów kontrolnych. Im więcej takich punktów, tym mniejsze obciążenie, mniej kolejek, mniej korupcji. „Już aktywnie nad tym pracujemy”, mówi Denys Shmyhal. Po raz pierwszy od 24 lat Ukraina otworzyła dwa nowe przejścia graniczne z Rumunią.
  • Kolejnym krokiem jest podejście ukierunkowane na ryzyko. Co to znaczy? Premier tłumaczy: „Jeżeli np. jeżdżą samochody dużej międzynarodowej firmy spożywczej z listy S&P500, to celnicy jasno rozumieją, że przewożą np. produkty spożywcze, a nie coś zabronionego. Takie ciężarówki muszą przejść przez odprawę celną przez zielony korytarz. A inne samochody z zardzewiałymi progami, asymetrycznymi kołami, przeładowanymi z jednej strony – trafia do <<czerwonego korytarza>>”.
  • Należy także wyeliminować wymienić cały wadliwy sprzęt na przejściach granicznych. Musimy zainstalować serwisowane skanery na wszystkich bez wyjątku punktach kontrolnych. Premier podzielił się informacją, że już zawarta umowa z partnerami z Polski na zakup pierwszych 13 skanerów.

Reforma centrum

Rząd planuje redukcję aparatu państwowego i poprawę jakości urzędników. W tym roku planowane jest ograniczenie wydatków na utrzymanie aparatu państwowego o co najmniej 30 procent. Niektóre z tych cięć są już odzwierciedlone w budżecie na 2023 rok.

„Idealny model Gabinetu Ministrów to 15-16 potężnych ministerstw i 5-6 potężnych wicepremierów. To kompleksowa reforma, nad którą pracujemy w tym roku. Obecnie analizowana jest praca ministerstw. Nie ma sensu utrzymywać działu księgowości lub działów przygotowujących projekty uchwał w każdym resorcie. Można to zrobić w sekretariacie, który będzie odpowiedzialny za zadania biurokratyczne” – powiedział Denys Szmyhal.

Według niego przedsiębiorstwa, które są w zarządzie ministerstw, zostaną przekazane do Funduszu Mienia Państwowego. Głównym zadaniem ministerstw będzie więc kształtowania polityki państwa. Do tego potrzebne są małe zespoły analityków i specjalistów.

Wiktoria Czyrwa
Photo by Brett Jordan on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn