Praca kluczem dla wykluczonych

17 lutego 2023. Ministerstwo Gospodarki uruchamia programy aktywizacji zawodowej dla zwalczania bezrobocia wśród osób najsłabszych socjalnie i wykluczonych. Poprzednia nazwa takich programów to „Praca bez barier”.

Ocenia się, że 40 proc. bezrobotnych w Ukrainie to osoby niepełnosprawne, kombatanci, młodzież bez doświadczenia zawodowego, przesiedleńcy wewnętrzni, czyli najsłabsza socjalnie warstwa społeczeństwa. W czasie wojny tym trudniej znaleźć im pracę.  Dlatego Ministerstwo Gospodarki postanowiło „pomóc wszystkim, którzy chcą pracować i przyczynić się do odbudowy i rozwoju naszego kraju” – zaznaczyła pierwsza wicepremier, minister gospodarki Julia Swirydenko.

Agresja Rosji spowodowała, że jedna trzecia zatrudnionych przed wojną Ukraińców jest obecnie bezrobotna. Dynamika ta nie zmienia się od kilku miesięcy z rzędu. Aż 10 proc.  Ukraińców twierdzi, że straciło prawie wszystkie swoje dochody, a większość częściowo straciła dochody. Tacy ludzie potrzebują natychmiastowej pomocy.

Osoby ubiegające się o określone wolne stanowiska muszą zarejestrować się jako bezrobotni w Państwowej Służbie Zatrudnienia, najlepiej za pośrednictwem aplikacji Diia, oraz otrzymać szczegółowe informacje dotyczące orientacji zawodowej i poszukiwania pracy. Jeśli nie ma od razu możliwości podjęcia pracy w dawnej specjalności, istnieje możliwość przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. W tym celu potrzebne jest skierowanie z Państwowej Służby Zatrudnienia. Nawiasem mówiąc, ta Służba ma własne ośrodki kształcenia zawodowego. Można też skorzystać z innej opcji przekwalifikowania — zdobyć bon, finansujący szkolenie w 70 zawodach i specjalnościach.

Ponadto Ukraińcy ze smykałką do przedsiębiorczości mogą otrzymać wsparcie finansowe od państwa w formie stypendiów. Nadal działa wprowadzony przez rząd w ubiegłym roku program grantowy „Własna firma”, w ramach którego można otrzymać nawet 250 tys. UAH na rozpoczęcie i rozwój firmy.

Obecny projekt obejmuje kilka programów grantowych. Dotyczyć one będą przede wszystkim weteranów. Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że ​​już teraz należy aktywnie przygotowywać się do integracji weteranów na rynku pracy i przedsiębiorczości.

Od 1 kwietnia br. wprowadzane są dodatkowe programy stypendialne dla kombatantów (lub ich mężów i żon) oraz kombatantów. Wstępne zmiany legislacyjne mają na celu uproszczenie warunków dostępu weteranów do rynku usług ochrony mienia i osób.

Zakłada się, że od 1 kwietnia kombatanci będą mogli otrzymać dotację na rozwój biznesu w wysokości do 250 tys. grant w wysokości do 1 mln UAH w ramach programu grantowego „Własny biznes”.

Od 1 kwietnia uruchomiony też będzie program grantowy „Start w IT”, dzięki któremu będzie można otrzymać dofinansowanie na szkolenia z zakresu technologii informatycznych.

Powstaną subsydiowane miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, a pracodawcy będą zachęcani do zatrudniania takich osób. Obiecano też udogodnienia dla młodych ludzi, którzy nie mieli czasu na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego.

Budżet funduszu bezrobocia przewiduje finansowanie programów aktywnego zatrudnienia (w tym finansowanie 10 tys. mikrograntów) w wysokości 3,5 mld UAH. Według Julii Swirydenko rząd spodziewa się, że z programu skorzysta 35 tys. pracodawców, co pozwoli na zatrudnienie co najmniej 60 tys. osób.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn