Organizacja pomocy energetycznej

22 stycznia 2023. Ministerstwo Energii Ukrainy zorganizowało konferencję dla potencjalnych dostawców urządzeń energetycznych, niezbędnych do awaryjnych napraw ukraińskiego systemu energetycznego. Partnerami konferencji był Sekretariat Wspólnoty Energetycznej i USAID Energy Security Project.

Wiceminister energii Farid Safarow poinformował o zasadach pracy grupy roboczej, utworzonej w ramach Ministerstwa Energii w zakresie organizacji pomocy humanitarnej w sektorze energetycznym.

„Ministerstwo ściśle współpracuje z międzynarodowymi partnerami, aby przyciągnąć maksymalną pomoc dla ukraińskiego sektora energetycznego, którego obiekty Rosja codziennie atakuje pociskami, dronami i artylerią. Jednym z takich mechanizmów jest Fundusz Wsparcia Energetycznego Ukrainy, który został utworzony w ramach Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej” – podkreślił Safarow.  Zaznaczył, że grupa robocza przy Ministerstwie energetyki już zatwierdziła wnioski 30 energetycznych firm  o zakup ze środków Funduszu Wsparcia Energetycznego Ukrainy niezbędnego sprzętu o wartości ponad 107 mln EUR.

Farid Safarow wezwał ukraińskie firmy do aktywniejszego udziału w procedurach przetargowych i tym samym do wsparcia nie tylko sektora energetycznego, ale także całej gospodarki kraju.

Fundusz Wsparcia Energetycznego Ukrainy, prowadzony przez Sekretariat Wspólnoty Energetycznej, gromadzi środki finansowe od rządów, międzynarodowych instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych oraz prywatnych darczyńców, których celem jest udzielanie awaryjnego wsparcia finansowego ukraińskiemu sektorowi energetycznemu.

18 stycznia, w czasie Forum Ekonomicznego w Davos, administrator  USAID Samantha Power ogłosiła, że administracja zamierza współpracować z Kongresem w celu zapewnienia 125 milionów USD „na wsparcie odporności ukraińskiej infrastruktury energetycznej i użyteczności publicznej w obliczu ataków Federacji Rosyjskiej”. 

USAID wykorzysta 125 milionów dolarów na zakup niezbędnego sprzętu, w tym dodatkowych turbin gazowych, mobilnych transformatorów wysokiego napięcia, sprzętu do naprawy podstacji dystrybucyjnych i zasilania awaryjnego dla dostaw wody i usług ciepłowniczych w Kijowie.

Nowe finansowanie jest uzupełnieniem znaczącej pomocy USA dla ukraińskiego sektora energetycznego, udzielanej od początku rosyjskiej inwazji. USAID dostarczył już 1 548 generatorów do 22 obwodów w całej Ukrainie, a wiele innych jest w drodze. Generatory te zapewniają energię elektryczną i ogrzewanie szkołom, szpitalom, ośrodkom zakwaterowania dla osób wewnętrznie przesiedlonych, przedsiębiorstwom ciepłowniczym i systemom wodnym. USAID zainwestował 55 milionów USD w infrastrukturę ciepłowniczą Ukrainy.

Na podstawie:

https://www.mev.gov.ua/novyna/uchast-ukrayinskykh-postachalnykiv-u-vidnovlenni-enerhosektoru-pidtrymaye-ekonomiku-derzhavy

Facebook
Twitter
LinkedIn