Opinia publiczna za Unią i NATO

12 stycznia 2023. 73 proc. badanych uważa, że słuszne jest, iż UE wysunęła Ukrainie żądania co do wprowadzenia reform, bez których nie może być negocjacji akcesyjnych. 47 proc.  twierdzi, że reformy leżą w interesie samej Ukrainy i Unia powinna domagać się ich jak najszybszego wdrożenia.

To rezultaty badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez Info Sapiens dla Centrum „Nowa Europa”.

  • 60,1 proc. respondentów uważa, że słuszne jest, gdy przedstawiciele UE przypominają o problemie korupcji w Ukrainie i wyraża przekonanie, że presja Unii Europejskiej pomoże przezwyciężyć korupcję. Jedynie 8,7 proc. badanych uważa, że Unia „nie powinna pouczać Ukrainy”.
  • Prawie 70 proc. respondentów nie zgadza się na rezygnację z aspiracji wstąpienia Ukrainy do NATO w zamian za wycofanie wojsk rosyjskich z terytoriów okupowanych.
  • Wśród międzynarodowych organizacji Ukraińcy najbardziej ufają UE – 84 proc. wskazań, NATO- 76 proc. i grupie G7 71 proc.

Badanie przeprowadzono od 16 do 25 grudnia 2022 r. metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na podstawie losowej próby numerów telefonów komórkowych.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn