W 2022 większe wpływy z podatków

2 stycznia 2023. Komisja podatkowa Rady Najwyższej podsumowała wpływy podatkowe za 2022 rok. Okazało się, że wzrosły one o 13 proc. Stało się to możliwe dzięki kompetentnej administracji podatkowej i sprawnej pracy organów celnych.

Według Danyła Hetmancewa, szefa tej komisji, wpływy z podatków i innych opłat do budżetu państwa wyniosły w ubiegłym roku 694,4 mld UAH, czyli o 4,5 mld UAH niż zakładane wskaźniki. Jednocześnie w porównaniu z 2021 rokiem wpływy były większe 80 mld UAH.

Wynika to przede wszystkim ze wzrostu dochodów z podatku VAT. W porównaniu z 2021 rokiem wzrosły one prawie 1,4-krotnie – do 213,9 mld UAH. Analitycy potwierdzili, że jest to o 34,3 mld UAH więcej niż planowano.

Hetmancew zwrócił uwagę, że w ostatnim miesiącu ubiegłego roku zakładane wskaźniki dochodów z podatku VAT zostały przekroczone o 22,5 proc. Opublikował też dane o podatku akcyzowym, który przyniósł budżetowi 8,6 mld UAH o 270 mln UAH więcej niż zakładało Ministerstwo Finansów.

Państwowa Służba Celna podaje, że w 2022 r. przekazała do budżetu 300,8 mld UAH. I tu również zanotowano wzrost przychodów w grudniu w stosunku do listopada – 36,7 mld UAH wobec 33,4 mld UAH. Departament zaznaczył, że osiągnięcie takiego poziomu przychodów zostało możliwe, gdyż w okresie marzec-czerwiec wartość przychodów nie przekroczyła 9,5 mld UAH. Sytuację zmieniło zniesienie zniżek celnych dla operacji importowych.

W listopadzie Ukraina miała dodatni bilans płatniczy w wysokości 2437 mln USD, co było drugim najlepszym miesięcznym wskaźnikiem w ciągu roku. Wyższy wskaźnik odnotowano wcześniej w sierpniu. Wielkość rezerw walutowych w listopadzie wróciła do poziomu wyższego niż przed wojną. Na początku grudnia, według szacunków finansistów, rezerwy wynosiły 27,95 mld dolarów, co wystarczy na sfinansowanie 3,5 miesiąca przyszłego importu.

Pomimo wyzwań i zagrożeń związanych z rosyjską agresją zachowany został stan bilansu płatniczego i ogólna stabilność finansowa. Wynik ten został osiągnięty dzięki Siłom Zbrojnym Ukrainy, profesjonalnym działaniom władz, wszystkich uczestników rynku oraz partnerów zagranicznych. Pomoc zagraniczna była w grudniu dość znacząca, bo wyniosła 5,5 mld dolarów, co stało się swoistym rekordem.

Ponadto w grudniu mamy kolejny absolutny rekord – po raz pierwszy w historii Ukrainy zrealizowany budżet wyniósł ponad 365 mld UAH.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn