Obligacje ukraińskich samorządów w Polsce

29 grudnia 2022. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz Національний депозитарій України (National Depository of Ukraine, NDU) podpisały umowę, na mocy której utworzone zostało bezpośrednie połączenie operacyjne z rynkiem ukraińskim. Umowa otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych.

Dotychczasowe połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami tworzone były w celu umożliwienia rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych na akcjach spółek, które notowane są równolegle na giełdzie w Warszawie i zagranicznych parkietach. W przypadku linku z Ukrainą podpisana umowa pozwoli na utworzenie dla KDPW konta depozytowego w systemie NDU, w celu udostępnienia inwestorom zagranicznym obligacji komunalnych emitowanych przez ukraińskie samorządy terytorialne. Umowa daje możliwość rozszerzenia współpracy w przyszłości także o inne instrumenty finansowe.

Aktualnie w obrocie na ukraińskim rynku znajdują się obligacje komunalne wyemitowane przez władze Kijowa, Charkowa i Lwowa o łącznej wartości 3,1 mld UAH (ok. 370 mln PLN).

„Polska od samego początku wojny wspiera działania Ukrainy zmierzające do zachowania suwerenności i integralności terytorialnej kraju. Władze naszego kraju, prywatne i państwowe przedsiębiorstwa oraz instytucje włączają się także w plany związane z odbudową powojennych zniszczeń. Umowa zawarta pomiędzy naszymi depozytami jest elementem wsparcia ukraińskiego rynku finansowego i otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych ”- powiedział Maciej Trybuchowski, prezes KDPW.

„Uplasowanie ukraińskich obligacji komunalnych na rynku europejskim pomoże przyciągnąć kapitał i zwiększyć napływ inwestycji zagranicznych do Ukrainy. Jesteśmy wdzięczni naszym polskim kolegom za wspieranie Ukrainy podczas naszej wspólnej pracy. W tych niezwykle trudnych miesiącach wojny aktywnie pracowaliśmy nad utworzeniem połączenia operacyjnego, które poszerza zakres usług dla uczestników rynku kapitałowego Ukrainy. Ta inicjatywa przyczynia się również do integracji Ukrainy z europejskim rynkiem finansowym ”- skomentował Oleksiy Yudin, prezes NDU.

Na podstawie: http://www.kdpw.pl/pl/kdpw/aktualnosci/Strony/NewsDetails.aspx?idn=1201

Facebook
Twitter
LinkedIn