Pomoc dla relokowanych MŚP

28 grudnia 2022.  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) pomoże w relokacji ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszarów najbardziej dotkniętych inwazją Rosji. Jest to możliwe dzięki wsparciu w wysokości 2,4 mln Euro ze strony Szwajcarii i USA. Możliwy będzie zwrot kosztów relokacji do 30 000 Euro na firmę.

MŚP mają kluczowe znaczenie dla tworzenia miejsc pracy i wartości dodanej w Ukrainie, odpowiadając za około 82 procent zatrudnienia i 64 procent wartości dodanej jako udział w PKB. Według Advanter Group tylko w pierwszych 75 dniach wojny ukraińskie MŚP straciły 64-85 mld USD w zniszczonych aktywach i utraconych zyskach.

Dzięki programowi EBOR około 80 ukraińskich firm otrzyma do 30 000 Euro zwrotu kosztów relokacji, które nie zostały wcześniej zwrócone przez inne organizacje, w tym za:

– transport sprzętu, surowców i produktów;

– pakowanie, demontaż, kalibracja, naprawę, wynajem, leasing i zakup sprzętu;

– lokale: do jednego miesiąca czynszu, prace inżynieryjne lub remontowe/budowlane związane z magazynowaniem sprzętu i pomieszczeniami produkcyjnymi.

Firmy muszą spełniać następujące kryteria:

  • do 500 pracowników:
  • do 50 mln Euro obrotu lub 43 mln Euro sumy bilansowej;
  • co najmniej dwa lata działalności operacyjnej;
  • ponad 50 proc. ukraińskiej własności.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2023 r., a zgłoszenia można przesyłać pod linkiem: https://form.jotform.com/223342545115044

Więcej: https://www.ebrd.com/ebrd-ukraine-asb-sme-relocation-support

(Red.)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn