Wicepremier Wereszczuk, Minister Buda i Prezes Piechota o problemach granicy

Spotkanie odbyło się w ramach konferencji „Granica polsko – ukraińska – Szansa czy bariera rozwoju?” organizowanej przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Podczas spotkania wskazano na kluczowe utrudnienia w zakresie funkcjonowania granicy i określono wyzwania jakie czekają oba kraje w zakresie usprawnienia i zwiększenia przepustowości granic, a także roli i znaczenia współpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami.

Podczas dyskusji z udziałem Wicepremier Iryny Wereszczuk oraz Ministra Waldemara Budy podjęta została próba wypracowania propozycji rozwiązań w zakresie usprawnienia zarządzania granicą polsko-ukraińską wobec bieżących wyzwań. Wskazano m.in. na: potrzebę dalszej liberalizacji handlu pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską oraz kontynuację inicjatyw UE na rzecz wsparcia Ukrainy w eksporcie, imporcie i tranzycie ukraińskich towarów. Pomimo wojny odnotowywane są bardzo dobre dane, dotyczące polsko-ukraińskiej wymiany handlowej, która cały czas rośnie. W ciągu 9 miesięcy br. eksport do Ukrainy wzrósł o 47%, a import o 41%. „Widzimy potencjał do dalszego rozwoju współpracy handlowej” – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, podkreślając, że polskie firmy są zainteresowane współpracą z Ukrainą i uczestniczeniem w odbudowie tego kraju w przyszłości. „Co dziesiąta działalność gospodarcza zakładana w Polsce jest na wniosek obywatela Ukrainy” – podkreślił Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

9 czerwca br. na wniosek Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu uruchomiła program naboru polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Celem naboru jest nie tylko zebranie listy przedsiębiorców chętnych do realizacji projektów odbudowy, ale także konsultacje w celu poznania ich oczekiwań i obaw związanych z działalnością w Ukrainie. Zarejestrowało się już ponad 1400 podmiotów, ale nabór jest otwarty. „Także podczas dwudniowych obrad konferencji, zostaną sformułowane wnioski do właściwych adresatów i przedstawicieli Rządu, aby proces odbudowy Ukrainy mógł być jeszcze efektywniej wspierany przez polskich przedsiębiorców, którzy już dziś wykazują swoje zainteresowanie wsparciem gospodarki Ukrainy” – powiedział Jacek Piechota.

Iryna Wereszczuk, Wicepremier Ukrainy, Minister ds. Terytoriów Czasowo Okupowanych Ukrainy, odnosząc się do aktualnej sytuacji wskazała także na potrzebę wprowadzenia rozwiązań, które prowadzić będą do stworzenia jednej przestrzeni handlowej oraz do zwiększenia liczby przejść granicznych. Biorąc pod uwagę wzrost importu z Ukrainy oraz wzrost eksportu z Polski oraz zacieśnianie współpracy Ukrainy z Unią Europejską niezbędne jest poprawienie wydajności przewozów kolejowych i drogowych.

Polska jako hub logistyczny dla Ukrainy, stała się jej największym oknem na świat po zablokowaniu portów na Morzu Czarnym. Oznacza to potrzebę optymalizacji działań w zakresie odpraw celnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych m.in poprzez pełne wykorzystanie zakresu terytorialnego kolejowego przejścia granicznego w Przemyślu. „Granica powinna pozostać dla nas wszystkich szansą, a tymczasowe problemy z nią związane powinny znaleźć możliwie szybkie rozwiązanie, dzięki współpracy obu rządów, wsparciu Unii Europejskiej oraz wielu środowisk, które są bezpośrednio zaangażowane w polsko-ukraińską współpracę gospodarczą.” – podkreślał Jacek Piechota. „Polska wspiera Ukrainę w ramach korytarzy solidarnościowych. Jest to priorytet, mimo przedłużenia Porozumienia w sprawie eksportu zbóż drogą morską. Polska stale udrażnia przejścia graniczne, zwiększa liczbę punktów odpraw samochodów ciężarowych i poprawia infrastrukturę. Szlak prowadzący przez polsko-ukraińską granicę ma bardzo ważne znaczenie.” – podkreślił Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii.

Podczas pierwszego dnia obrad Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza podpisała z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych porozumienie, którego celem jest określenie ram i zasad współpracy w zakresie wsparcia polskich przedsiębiorców w eksporcie produktów i usług na rynek ukraiński, a także wsparcie działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców w Ukrainie i ukraińskich w Polsce. „Wsparcie odbudowy Ukrainy poprzez inwestycje infrastrukturalne w Ukrainie realizowane przy pomocy polskich przedsiębiorców to szansa na rozwój wzajemnej współpracy gospodarczej oraz dalsze wzmacnianie dwustronnych relacji” – powiedział Jacek Piechota.

Facebook
Twitter
LinkedIn