єРобота dobrze pracuje

17 listopada 2022. Wprowadzony w lipcu program wsparcia małych i średnich firm єРобота (e- praca) przyniósł pierwsze efekty. Mikrogranty na rozwój przedsiębiorczości, choć powoli, tworzą miejsca pracy i stopniowo wzmacniają gospodarkę.

Od wybuchu wojny problemem stało się bezrobocie. Z powodu rosyjskiej agresji zamknięto wiele firm i miliony Ukraińców straciło pracę.  Aby wesprzeć przedsiębiorców, zdecydowano się na wdrożenie państwowego programu єРобота, który przewidywał otrzymywanie mikrograntów dla małych i średnich firm. Twórcy programu postawili sobie ambitny cel – stworzyć z jego pomocą przynajmniej 5 tysięcy miejsc pracy.

Zgodnie z programem można otrzymać dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – od 150 000 UAH (pod warunkiem utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy) do 250 000 UAH (2 lub więcej miejsc pracy).

Dotacje muszą zostać zwrócone w ciągu trzech lat w postaci zapłaconych podatków. Aby otrzymać dotację, musisz udowodnić skuteczność swojego biznesplanu, mieć nienaganną historię kredytową i reputację biznesową. Wnioski składa się za pośrednictwem portalu Diia lub dowolnego oddziału OszczadbankSA.

Według prezesa zarządu tego banku Serhija Naumowa, w ciągu 4 miesięcy wpłynęło ponad 13 tys. wniosków, zatwierdzono 2155 na kwotę 1671 mln UAH.

OszczadbankSA sporządził  typowy portret wnioskodawcy. W ponad połowie przypadków jest to przedsiębiorca indywidualny (52 proc.) lub osoba fizyczna (40 proc.), w wieku 31-40 lat (40 proc.) z ponad rocznym doświadczeniem biznesowym (70 proc.). Najczęściej otrzymaną mikrodotację planuje on przeznaczyć na zakup sprzętu (41 proc.), surowców i materiałów (31 proc.) lub wynajem lokali użytkowych (19 proc.).

Bank dokładnie sprawdza reputację biznesową wnioskodawcy. Prawie jedna trzecia kandydatów jest odrzucana właśnie z tego powodu. Jednoznacznym powodem odmowy są toczące się sprawy sądowe przeciwko wnioskodawcy – z tego powodu odmówiono prawie połowie przedsiębiorców. Kolejnym istotnym powodem jest zła historia kredytowa (14 proc.), otwarcie postępowania egzekucyjnego (9 proc.) oraz zajęcie mienia (7 proc.).

Brzmi to może zabawnie, ale 6 proc. wniosków jest odrzucanych, ponieważ składający je mają nieważny paszport – bez zaktualizowanego zdjęcia po osiągnięciu określonego wieku.

Bardzo popularny rodzaj działalności – otwarcie nowej kawiarni lub kawiarni – zgłosiło  8,7 proc. aplikujących. Ponadto przedsiębiorcy chcieli świadczyć usługi prawne, otwierać kwiaciarnie i piekarnie, pracować jako firma transportowa itp.

„Do każdego z przyznanych grantów przypisane są historie Ukraińców, którym mimo okoliczności udało się zorganizować własny biznes, a co za tym idzie – zapewnić godne życie przynajmniej sobie i swoim bliskim. Szczególnie miło jest, gdy projekty grantowe są organizowane przez ludzi z terenów deokupowanych” – mówi Naumow.

Jest już kilka sprawdzonych historii przedsiębiorców, którzy dzięki projektowi єРобота zaczęli własny biznes. Danylo Andrejko otworzył nową kawiarnię w Irpeniu, a później planuje otworzyć piekarnię do produkcji croissantów. Danylo przeznaczył środki z dotacji na wyposażenie kawiarni oraz piec do wypieku rogalików. Inny mieszkaniec Irpenia, Serhij Testow, dzięki programu єРобота wznowił swoją działalność polegającą na produkcji i naprawie obuwia i galanterii skórzanej. Planuje zaspokoić popyt na buty nie tylko dla ludności cywilnej, ale także produkować je dla wojska. Potrzebował funduszy od państwa na zakup skóry i innych materiałów, maszyn do szycia i wynajem lokali.

Prezes zarządu OszczadbankSA udziela kilku rad tym, którzy planują otrzymać grant w ramach programu єРобота. Przede wszystkim wypełniać swoje zobowiązania, aby uniknąć spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych, spłacać kredyty na czas lub uzgadniać z bankiem kwestie restrukturyzacyjne oraz aktualizować zdjęcia w dokumentach.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn