Problemy z logistyką i kadrami

3 października 2022. Spodziewane jest pogorszenia sytuacji w większości regionów- to wynik badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Biznesu Europejskiego ( EBA- European Business Association), wśród 90 firm członkowskich pracujących w Ukrainie.

Cyklicznie przeprowadzane badanie ma na celu ocenę lokalnych warunków prowadzenie działalności gospodarczej. EBA ma swoje biura regionalne we Lwowie, Odessie, Charkowie, Dniprze – i tam porównuje klimat biznesowy. Oczywiste jest, że wojna odciska swoje piętno na otoczeniu biznesu Najgorsza sytuacja jest w Charkowie i Dniprze.

Lwów

Większość lwowskich przedsiębiorców – 56 proc. twierdzi, że poziom rozwoju klimatu biznesowego w regionie jest zadowalający, 41 proc. ma trudności z prowadzeniem działalności gospodarczej, a tylko 3 proc. uważa, że jest to łatwe.

Wśród problemów  biznesowych przedsiębiorcy w  regionie podkreślają trudności z logistyką, spadek siły nabywczej ludności i trudności w pozyskaniem pracowników  w realiach mobilizacji wojennej. 63 proc. przedsiębiorców odczuło stratę w działalności w stanie wojennym. Tylko 6 proc. udało się osiągnąć zysk.  

Odessa

71 proc. respondentów odpowiedziało, że trudno im prowadzić działalność gospodarczą , pozostałe 29 proc. warunki uznało za zadawalające.

Wskazano na trudności z logistyką i spadek siły nabywczej ludności, a także odpływ personelu za granicę. Wszystkie przedsiębiorstwa zgłaszają, że poniosły straty w wyniku działań wojennych. Żadne z badanych przedsiębiorstw nie osiągnęło zysku.

Dnipro

Większość firm – 75 proc. – ocenia otoczenie biznesowe jako trudne (w ubiegłym roku było ich 52 proc.), a 25 proc. jako zadowalające. 19 proc. przedsiębiorstw musiało podjąć decyzję o relokacji.

Przedsiębiorcy  zwracali uwagę na utratę swych aktywów  na okupowanych terytoriach, trudności z logistyką i odpływ personelu za granicę. Jedna czwarta firm zgłasza straty w wysokości ponad 50 proc. przychodów, a pozostałe 75 proc.  straty nieprzekraczające 50 proc. dochodów.

Charków

Niemal wszystkie badane firmy (93 proc.) stwierdziły, że trudno im prowadzić działalność, a tylko 7 proc. uważa obecne warunki za zadowalające. W ubiegłym roku prowadzenie biznesu było oceniane jako  trudne przez 45 proc. badanych, a zadowalającą ocenę wystawiło 41 proc. respondentów.

Głównymi problemami biznesu w Charkowie   jest odpływ personelu za granicę, spadek siły nabywczej ludności i utrata aktywów na terytoriach okupowanych. 57 proc.  firm szacuje swoje straty na ponad 50 proc. przychodów, a kolejne 28 proc. wykazuje straty do 50 proc. przychodów.  

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15 sierpnia – 21 września,  w badaniu wzięli udział przedstawiciele 90 firm z regionalnych biur Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu.
Photo by Arno Senoner on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn