Rząd przywrócił koncesje na paliwo, alkohol i tytoń

13 września 2022. Gabinet Ministrów wyłączył produkcję i sprzedaż napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i paliw z wykazu przedsiębiorców, którzy w stanie wojennym mogą podejmować działalność na zasadach deklaratywnych. Od tej chwili należy ponownie uzyskać licencje na tę działalność.

Chodzi o takie dziedziny jak produkcja i handel alkoholem – etylowym, koniakowym i owocowym, destylatem zbożowym, bioetanolem. Zmiany dotyczą też produkcji i handlu napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi, płynami stosowanymi w papierosach elektronicznych. Lista działalności podlegających koncesjonowaniu obejmuje również produkcję, obrót i magazynowanie paliw.

Jak podkreśla Ministerstwo Gospodarki, pozwoli to na zwiększenie wpływów do budżetów lokalnych oraz zapobiegnie ewentualnym nadużyciom w sferze obrotu towarami zagrażającymi życiu i zdrowiu ludności.

„Decyzja pozwoli wzmocnić kontrolę nad obrotem wysoce płynnymi wyrobami akcyzowymi o strategicznym znaczeniu dla państwa, takimi jak alkohol i paliwo. A także produktów, które mają szkodliwy wpływ podczas konsumpcji, w szczególności tytoń i alkohol. Jednocześnie należy zrozumieć: to nie jest reguła, ale wyjątek. Rząd będzie nadal zdeterminowany, aby realizować politykę deregulacji” – podkreśliła pierwsza wicepremier, minister gospodarki Julia Swirydenko.

Jak wcześniej informowaliśmy, na początku wojny rząd przeniósł ponad 500 postępowań o wydanie zezwolenia na zasadę deklaratywną. Czyli w okresie stanu wojennego przedsiębiorcy otrzymali prawo prowadzenia działalności gospodarczej bez uzyskania zezwolenia, ale poprzez złożenie oświadczenia odpowiednim organom. Deklaracje mają taki sam status prawny jak licencje i zezwolenia uzyskane w normalnych procedurach pokojowych. Ponadto w stanie wojennym i po zakończeniu wojny przedsiębiorstwa realizujące projekty z listy projektów naprawy gospodarczej otrzymają najkorzystniejsze warunki do inwestowania.

Rząd podkreśla, że będzie kontynuował proces deregulacji biznesu. Według Julii Swirydenko, w celu maksymalnego uproszczenia działalności gospodarczej dla ukraińskiego biznesu, planowane jest zmniejszenie liczby rodzajów dokumentów zezwolenia do pięciu.

W sierpniu Gabinet Ministrów przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą 17 pozwoleń zostaje zredukowanych – czyli jedna piąta część całego Wykazu dokumentów pozwoleń. Zdaniem twórców projektu poprawi to warunki prowadzenia działalności, usprawni liczbę dokumentów zezwoleń poprzez anulowanie zezwoleń (przedmiotów, na które są wydawane), które nie są istotne, powielone i nie zawierają ryzyka (zagrożeń) dla życia obywateli, bezpieczeństwa środowisko i zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Dokument czeka na złożenie i rozpatrzenie w Radzie Najwyższej.

Ministerstwo Gospodarki opracowuje projekt ustawy, zgodnie z którą liczba rodzajów działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu zostanie ustalona ustawowo, a wszystkie inne koncesje przestaną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Tekst projektu ustawy nie został jeszcze upubliczniony, ale niektóre jego szczegóły są już znane. Dokument przewiduje stworzenie jednolitego państwowego elektronicznego systemu zezwoleń, za pomocą którego  będą uzyskiwane licencje, a same zezwolenia będą wydawane i opiniowane przez specjalną komisję pod przewodnictwem Ministra Gospodarki.

Wiktoria Czyrwa

 

Facebook
Twitter
LinkedIn