Fundusz Pomocy Ukrainie dla młodych strażaków

14 września 2022. Obóz Integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Polska – Ukraina zakończył się 8 sierpnia 2022 r. „Wszyscy jesteśmy Strażakami” Gościno 2022.  Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, wpłat sponsorów oraz Funduszu Pomocy Ukrainie.

Głównym organizatorem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W obozie integracyjnym uczestniczyły 64 młode osoby z województwa zachodniopomorskiego oraz Ukrainy.

Młodzież została podzielona na grupy wiekowe, w których adepci sztuki pożarniczej poznawali podstawy rzemiosła strażackiego. Wszyscy bardzo chętnie angażowali się w przygotowane zajęcia. Uczestników zapoznano z zasadami działania podręcznego sprzętu gaśniczego, każdy chętny miał możliwość ugaszenia kontrolowanego pożaru przy użyciu dowolnej gaśnicy. Zaprezentowano podstawowy sprzęt pożarniczy i ratowniczy będący na wyposażeniu typowego samochodu strażackiego.

Dzieci również uczestniczyły w zajęciach z zakresu ratownictwa wysokościowego, pierwszej pomocy oraz ratownictwa technicznego, na których zostały zapoznane z podstawowymi zasadami dbania o własne bezpieczeństwo, ale również z metodami udzielania pomocy poszkodowanym. Ponadto organizowano pogadanki na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz zasadami bezpiecznej ewakuacji oraz powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Uczestnicy sprawiali wrażenie bardzo zadowolonych i usatysfakcjonowanych zrealizowanym planem.

5 sierpnia 2022 r. w trakcie uroczystego apelu połączono się on-line z Ambasadorem Ukrainy w RP Wasylem Zwaryczem, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Ukrainie Bartoszem Cichockim oraz gen. bryg. Siergiejem Krukiem Komendantem Głównej Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

9 sierpnia rano grupa Ukraińska uroczyście zdjęła flagę ZOSP RP z masztu i zakończyła obóz. Flaga została przekazana opiekunowi strony ukraińskiej płk. w stanie spoczynku DSNS Anatolowi Poluszkiewicz – Naczelnikowi Oddziału Personelu Zarządu Głównego Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie rówieńskim.

Na podstawie informacji przekazanej przez Organizatora obozu.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn