PRACA DLA ODBUDOWY UKRAIŃSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rusza „Praca dla odbudowy ukraińskiej przedsiębiorczości”. Projekt ma na celu przekazanie wiedzy o instrumentach międzynarodowej (głównie unijnej i amerykańskiej) pomocy w odbudowie Ukrainy oraz wsparcie działań koordynacyjnych i organizacyjnych, sprzyjających odbudowie przedsiębiorczości w Ukrainie.

W połowie września uruchomimy podstronę do strony www.pol-ukr.com , na której będą publikowane informacje o instrumentach pomocowych dla przedsiębiorczości w Ukrainie. W październiku rozpoczniemy onlinowe sesje Q&A z udziałem ekspertów, których celem będzie doradztwo dla ukraińskich przedsiębiorców i samorządowców. Powstanie, stale aktualizowany, katalog międzynarodowych instrumentów wsparcia odbudowy przedsiębiorczości w Ukrainie.

Społeczeństwo, przedsiębiorcy i samorządowcy z Ukrainy duże nadzieje wiążą z zagraniczną pomocą w odbudowanie Ukrainy. Jak na razie środki pomocowe mają jednak charakter interwencyjny i wspierają głównie budżet centralny, zmniejszając deficyt budżetowy i finansując programy socjalne. Międzynarodowe konferencje, jak w Lugano, służą prezentacji oczekiwań, ale nie przynoszą jak dotąd konkretów. Duże nadzieje pokładamy w konferencji eksperckiej Unii Europejskiej, która 25 października odbędzie się w Berlinie.

Nie czekając na decyzje UE i innych międzynarodowych donorów odbudowy Ukrainy, chcemy uporządkować informacje, wskazać planowane instrumenty wsparcia, pokazać polskie doświadczenie w inwestowaniu środków pomocowych. Chcemy też wiedzieć, jakiej pomocy najbardziej potrzebują ukraińskie MSP, samorządy i organizacje gospodarcze.

Projekt realizowany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa – Północ – Wschód w partnerstwie z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą. Wsparcia udzieli nam Biuro Eurodeputowanego Marka Belki.

Liczymy na współpracę partnerów z Ukrainy: organizacji społecznej Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego i Stowarzyszenia Gmin Atrakcyjnych Inwestycyjnie.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

  • Materialne straty wojenne Ukrainy- dokumentowane poprzez platformę https://damaged.in.ua/ w dniu 22 sierpnia 2022 r. szacowane były na 113,5 mld USD. Ale to tylko część strat wojennych Ukrainy. Do tego dochodzą straty, których nie można jeszcze udokumentować, gdyż rosyjski agresor dokonał ich na terenach okupowanych lub objętych działaniami. Rachunek strat uzupełniają straty handlowe, finansowe, niezrealizowane zyski firm. Wielkie są koszty społeczne- najbardziej wymiernym jest utrata pracy z powodu zniszczenia lub zamknięcia zakładu pracy. W sumie straty wojenne Ukrainy wynoszą więc nie mniej niż 500 – 600 mld USD. To informacje podawane przez premiera Denysa Szmyhala i ekspertów Kyiv School of Economics.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn