Kolejne ograniczenia dla windykatorów

5 sierpnia 2022. Narodowy Bank Ukrainy zaostrzył wymagania dotyczące etycznego zachowania windykatorów. Mimo uchwalenia w lipcu ubiegłego roku ustawy o działalności takich firm, nadal stosują wobec swoich dłużników zbyt surowe metody. To nie do przyjęcia, zwłaszcza w czasie wojny.

Narodowy BankUkrainy (NBU) twierdzi, że nadal napływają skargi na instytucje finansowe i firmy windykacyjne, których metody windykacji różnią się od cywilizowanych. Regulator prowadzi rejestr firm windykacyjnych, obecnie znajdują się w nim 53 firmy. W związku z licznymi skargami wprowadzono ograniczenia ich działań.

Zabronione jest uzyskiwanie zgody konsumenta na przetwarzanie danych jego książki telefonicznej oraz rejestru połączeń w celu uregulowania zadłużenia. Ponadto konsumenci lub inne osoby mają prawo do rejestrowania swojej komunikacji z firmą windykacyjną i przekazywania informacji do NBU – będzie to wykorzystane podczas weryfikacji zgodności z wymogami etycznego postępowania.

Jeżeli konsument poda dane osobowe osób trzecich, w szczególności osób bliskich, nie oznacza to, że automatycznie wyraża zgodę na interakcję z nimi – taką zgodę muszą wyrazić same te osoby.

Określono również normy dotyczące osobistych spotkań z konsumentem lub innymi osobami. Muszą one odbyć się dobrowolnie po uzyskaniu odrębnej zgody na odbycie każdego takiego spotkania. Poborcy nie mogą przychodzić do miejsca pracy dłużnika.

Zakazowi podlegają również inne niewłaściwe praktyki, które zostały wykryte przez Narodowy Bank Ukrainy w trakcie rozpatrywania skarg obywateli. Tak więc, zgodnie z uchwałą, windykator nie ma prawa rozmawiać z pożyczkobiorcą niegrzecznym lub podniesionym tonem, a także ujawniać dane osobowe pożyczkobiorcy, które nie są związane z przedmiotem ich interakcji.

To już nie po raz pierwszy próbuje się uregulować działalność firm windykacyjnych. Ustawa regulująca działalność firm windykacyjnych została uchwalona w lipcu ubiegłego roku. ale po rozpoczęciu wojny konieczne stało się ponowne dostosowanie ich działań. Konieczność ta wynikała z nieprawidłowego zachowania niektórych instytucji finansowych.

Pomimo faktu, że większość banków ustanowiła wakacje kredytowe dla swoich klientów w czasie stanu wojennego, niektóre organizacje mikrofinansowe rażąco zignorowały zalecenia NBU i kontynuowały ściąganie długów od klientów zwykłymi metodami.

Najbardziej rozpowszechnionymi metodami są obciążanie dłużnika ogromną grzywną, groźby, w tym przemoc fizyczną, a także przekazywanie danych osobowych klientów i członków ich rodzin osobom trzecim, które również dopuszczały się gróźb i szantażu.

Najgorsze jest to, że metody te zastosowano również wobec tych kredytobiorców, którzy nie byli w stanie kontynuować obsługi kredytów, ponieważ wstąpili w szeregi Sił Zbrojnych lub obrony terytorialnej.

Dlatego przyjęto ustawę nr 1349-IX, która wzmacnia ochronę dłużników przed szantażem ze strony takich firm. Zgodnie z nią, można zawiesić obsługę zadłużenia dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, żołnierzy Obrony Terytorialnej, ochotników i osób wewnętrznie przesiedlonych. Aby mieć podstawę prawną do odłożenia wypłaty pożyczki, muszą wysłać zawiadomienie do firmy wierzycielskiej na e-mail.

„Państwo jest zobowiązane do zapewnienia ochrony socjalnej obywatelom Ukrainy, którzy chronią suwerenność i integralność terytorialną państwa, a także członkom ich rodzin i ich najbliższemu otoczeniu. Pozwoli im to skupić się na jakościowym wykonywaniu obowiązków wojskowych i misje bojowe” – czytamy w uzasadnieniu dokumentu.

Ostatnio uchwalono kolejną ustawę – nr 7114, zgodnie z którą w okresie stanu wojennego i przez trzy miesiące po jego zakończeniu windykatorzy nie mają prawa do ściągania zaległych długów od żołnierzy. Ustawa rozszerza listę tych, którym przedłużone są wakacje kredytowe.

Są to w szczególności:

  • żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, innych formacji wojskowych i specjalnych organów ścigania utworzonych zgodnie z prawem Ukrainy, Państwowej Specjalnej Służby Transportu, Państwowej Służby Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy, pełniący służbę wojskową na Ukrainie;
  • żołnierze, którzy stali się osobami niepełnosprawnymi z powodu choroby związanej ze służbą wojskową lub po zwolnieniu ze służby, ale związanej ze służbą wojskową;
  • członkowie rodzin żołnierzy, którzy zginęli albo zaginęli;
  • osoby przebywające w niewoli, osoby, z którymi nie ma kontaktu, osoby, które zaginęły.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn