Samochody wspierają budżet

1 sierpnia 2022. W lipcu odprawa celna samochodów przyniosła do budżetu ponad 1,7 miliarda hrywien. Tylko produkty naftowe przynoszą budżetowi większe płatności.

Od 1 kwietnia 2022 roku Ukraińcy mogli sprowadzać samochody z zagranicy bez płacenia podatków. Tylko w kwietniu dzięki tej decyzji sprowadzono do Ukrainy 13 582 samochody. Deputowani 21 czerwca anulowali tę decyzję i od 1 lipca przywrócili zwykłe opodatkowanie.

W lipcu, po zakończeniu preferencyjnej odprawy celnej samochodów, do budżetu państwa wpłynęło dodatkowo 1,72 mld UAH.

Struktura tych „samochodowych” przychodów budżetu była następująca:

  • cło przywozowe – 384 mln UAH;
  • podatek akcyzowy – 263 mln UAH;
  • VAT – 1,079 mln UAH.

Odprawa celna samochodów wyniosła 7,3 proc.  wszystkich płatności celnych w lipcu. Tylko produkty naftowe przyniosły więcej – 10,8 proc. czyli 2,47 mld UAH.

Eksperci podkreślają, że te „samochodowe przychody” przekraczają około 2. krotność całej składki emerytalnej, która została zebrana w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn