Jednogłośnie za utrzymaniem stopy

2 sierpnia 2022. Z komunikatu Narodowego Banku Ukrainy dowiadujemy się, że członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej NBU, na posiedzeniu 20 lipca, jednogłośnie opowiedzieli się za utrzymaniem stopy dyskontowej na poziomie 25 procent.

W komunikacie podkreślono, że decyzja o utrzymaniu stopy dyskontowej na poziomie 25 proc. jest obecnej rzeczywistości bezsporna. „(…)obecny poziom stopy odpowiada wysokiemu ryzyku pogorszenia oczekiwań, rozwoju spirali inflacyjnej, utraty stabilności finansowej i zaufania do NBU” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że dalsze przeniesienie efektu czerwcowego wzrostu stopy dyskontowej z 10 do 25 proc. wpłynie na wzrost stóp rynkowych i jeszcze bardziej przyczyni się do wzrostu atrakcyjności aktywów hrywny, co pozwoli Ukraińcom chronić swoje dochody i oszczędności hrywny przed inflacją, a także zmniejszyć popyt na rynku walutowym.

Wszyscy członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej NBU uważają, że bank centralny nadal będzie prowadził rygorystyczną politykę pieniężną przez długi czas, aby utrzymać oczekiwania inflacyjne pod kontrolą i powstrzymać odpowiednio dewaluację i presję inflacyjną. Jednocześnie kilku członków komitetu zauważyło, że NBU nigdy wcześniej nie opublikował prognozy o tak wysokim poziomie niepewności, więc bank centralny powinien być gotowy do dostosowania się do dynamicznych zmian w realiach gospodarczych.

Najbardziej znaczącymi zagrożeniami są obecnie: dłuższy okres wojny i opóźnienie w podjęciu działań mających na celu zmniejszenie wielkości finansowania emisji deficytu budżetowego, co ma co ma negatywne konsekwencje dla inflacji i wzrostu gospodarczego.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn