Filary odbudowy: ludzie, gospodarka, infrastruktura

4 lipca 2022. Lugano to jedno z centrów finansowych w Szwajcarii. Miasto jest także popularnym miejscem wypoczynku zamożnych Rosjan. Obecnie trwa w nim międzynarodowa konferencja o planach odbudowy Ukrainy. Premier Denys Szmyhal mówił o przygotowaniach i oczekiwaniach wobec wsparcia międzynarodowego, określanego przez publicystów mianem Planu Marshalla 2.0.

Premier Szmyhal zadeklarował zasady, jakimi Ukraina będzie kierować się w czasie odbudowy.

  • Najwyższe bezpieczeństwo dla ludzi i firm uczestniczących w procesie.
  • Odbuduj lepiej- celem jest nie tylko przywrócenie szkła i betonu, ale także zbudowanie nowego kraju.
  • Integracja europejska i zgodność z kryteriami członkostwa.
  • Praworządność.
  • Przejrzystość i odpowiedzialność w pozyskiwaniu środków.
  • Ożywienie gospodarcze przy największym możliwym zaangażowaniu zielonych technologii.
  • Zastosowanie narzędzi cyfrowych w odbudowie i wszechogarniającą dygitalziacja.
  • Przyciąganie funduszy private equity do udziału w odbudowie.

Plan odbudowy szacowany jest na 750 mld USD. Jak podkreślił premier Szmyhal kluczowym źródłem finansowania powinny być przejęte aktywa Rosji i rosyjskich oligarchów. „Władze rosyjskie rozpętały tę krwawą wojnę. Spowodowali to ogromne zniszczenie i powinni zostać za to pociągnięci do odpowiedzialności” – mówił Szmyhal.

Według różnych szacunków zamrożone aktywa Rosji wahają się od 300 do 500 miliardów USD. Niektóre kraje już zaczęły nie tylko zamrażać, ale także przejmować te aktywa.

Drugim źródłem finansowania odbudowy powinny być dotacje i pożyczki uprzywilejowane od międzynarodowych organizacji finansowych i krajów partnerskich.

Trzecim i czwartym źródłem są inwestycje sektora prywatnego, a także wkłady pozabudżetowe od osób prywatnych i korporacji. Przykładem takiego finansowania jest działająca już platforma United24.

Piątym źródłem finansowania są własne środki budżetowe Ukrainy.

Szef rządu Ukrainy podkreślił, że plan odbudowy dla Ukrainy będzie podzielony na trzy etapy. Pierwszym z nich jest renowacja- „tu i teraz przedmiotów krytycznych dla życia ludzi”.

Drugi etap to „szybki powrót do zdrowia” – po zakończeniu działań wojennych odbudowa szkół, szpitali, budowa tymczasowych mieszkań.

Trzecim etapem planu jest długoterminowa transformacja. „Dotyczy wszystkich sfer, od edukacji i medycyny po zieloną transformację i nowy kompleks wojskowo-przemysłowy. Ludzie, gospodarka, infrastruktura – to są trzy filary odbudowy Ukrainy” – zaznaczył szef rządu.

Denys Szmyhal podkreślił, że rząd już tworzy elektroniczną mapę Ukrainy, aby zarejestrować wszystkie szkody spowodowane przez wojnę. „Nasza zasada jest następująca: zjednoczeni w walce – zjednoczeni w odbudowie. Partnerzy uzyskają również dostęp do mapy i zobaczą skalę zniszczeń. Na tej podstawie wspólnie z rządem, ekspertami i władzami lokalnymi przygotują projekty techniczne odbudowy i transformacji regionów” – podkreślił premier.

Szmyhal zaproponował system zarządzania procesem odbudowy.

Pierwszy poziom to „wysoki poziom, na którym do gry wejdą przywódcy państw. Będzie rada, która będzie określać strategiczne obszary zainteresowania i budować wizję”.

Drugi poziom to Wspólna Grupa Koordynacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele rządów i decydenci z Ukrainy, USA, UE, Wielkiej Brytanii, Polski i innych krajów partnerskich.

Trzeci poziom to specjalne sektorowe grupy robocze.

Gabinet Ministrów Ukrainy zaproponował utworzenie kilku Biur Odbudowy. „Główna siedziba – i nasi partnerzy się z tym zgadzają – powinna mieć siedzibę w Kijowie. Oddziały będą zlokalizowane w Waszyngtonie, Brukseli, Londynie i innych miastach” – mówił Szmyhal.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn