Projekt funduszu powierniczego na rzecz Ukrainy

4 lipca 2022. Jak poinformował, Reuters Europejski Bank Inwestycyjny- instytucja pożyczkowa Unii Europejskiej- proponuje  utworzenie funduszu powierniczego, w celu pomocy w odbudowie Ukrainy w wysokości 100 mld EUR.

Fundusz miałby strukturę finansowania stosowaną wcześniej podczas pandemii COVID-19: 20 mld EUR wkładów z krajów UE i budżetu UE w formie dotacji, pożyczek i gwarancji. Zgromadzone środki, zwłaszcza w postaci gwarancji, miałyby efekt mnożnikowy, prowadząc do projektów infrastrukturalnych o łącznej wartości około 100 mld EUR, co stanowi około połowy bardziej odczuwalnych potrzeb Ukrainy.

EBI proponuje fundusz, który działałby podobnie jak w przypadku pandemii COVID-19, aby zagwarantować finansowanie małym i średnim przedsiębiorstwom. Przewidywał on uruchomienie 25 mld EUR, co doprowadziło do uruchomienia aż 200 mld EUR. Jak pisze Reuters, skorzystanie z instrumentu podobnego do używanego wcześniej oznacza, że można go szybciej wprowadzić w życie, więc początkowe inwestycje mogą zostać zatwierdzone do końca roku.

Fundusz powierniczy o nazwie  UE-Ukraina Gateway (E-U GTF) może pomóc w odbudowie mostów lub przywróceniu usług wodno-kanalizacyjnych, szczególnie w miastach, w których z powodu migracji ze wschodu Ukrainy znacząco zwiększyła się  liczba mieszkańców. Finansowane projekty mogłyby również wspierać  eksport Ukrainy lub na jej infrastrukturę energetyczną i cyfrową. EBI lub inne banki rozwoju, będą mogły korzystać z funduszu lub jego gwarancji dla inwestycji, które nadzorują.

Projekt ma być przedstawiony na dzisiejszej międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy w Lugano.

(Red.)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn