Stopa 25. procentowa

13 czerwca 2022. Na stronie Narodowego Banku Ukrainy (NBU) pojawiła się informacja o przebiegu posiedzenia Komitetu Polityki Monetarnej Banku, na którym 1 czerwca zdecydowano o podniesieniu stopy dyskontowej banku centralnego z 10 proc. do 25 proc.

Jak głosowali członkowie Komitetu? Siedmiu opowiedziało się za stopą 25 proc., dwoje na stopą 24 proc., jeden uczestnik posiedzenia głosował za stopą 20 proc.

W komunikacie NBU wskazano, że:

  • gospodarka nie jest jeszcze gotowa na powrót swobodnego kształtowania się kursu walutowego. Zdolność rynku walutowego do samo równoważenia musi wzrosnąć, w przeciwnym razie korekta oficjalnego kursu spowoduje tylko niepotrzebne wstrząsy dla podmiotów gospodarczych, pogorszy oczekiwania i zmieni skalę cen w kraju o odpowiedni procent, ale presja na hrywnę i rezerwy międzynarodowe pozostanie.
  • Obecnie, w związku z pogorszeniem oczekiwań inflacyjnych, realna rentowność instrumentów w hrywnie, przede wszystkim depozytów i obligacji skarbowych, staje się coraz bardziej ujemna. Zachęca to podmioty gospodarcze do poszukiwania sposobów ochrony oszczędności, w tym kupowania waluty i importowanych towarów.
  • W rezultacie nasila się „dolaryzacja” gospodarki i wycofywanie oszczędności z systemu finansowego. Wzrost importu, w tym tych niezwiązanych z priorytetowymi potrzebami, jest dodatkowo napędzany ulgami podatkowymi i celnymi. – tłumaczy regulator. W wyniku zachęt podatkowych producenci krajowi stają się mniej konkurencyjni, a emisja hrywny przez NBU również nie wzmacnia zaufania do hrywny.
  • Wraz ze wzrostem oprocentowania obligacji skarbowych wzrosną również koszty obsługi długu publicznego oraz koszty obsługi państwowych programów wspierających akcję kredytową.
  • Dlatego większość Komitetu Polityki Monetarnej opowiedziała się za zdecydowanym wzrostem stopy dyskontowej już w czerwcu.

Co dalej?

Większość członków Komitetu spodziewa się, że wzrost stopy dyskontowej do 25 proc. będzie ostatnim w tym cyklu. W przyszłości, wraz z poprawą sytuacji na froncie i w gospodarce, NBU będzie mógł powrócić do łagodzenia polityki pieniężnej.

Kilku członków Komitetu zauważyło, że w dłuższej perspektywie NBU powinien być przygotowany na scenariusz znacznego napływu kapitału- poprzez pomoc międzynarodową i programy naprawy gospodarczej. Taki napływ doprowadzi do wzmocnienia kursu walutowego i pogorszenia konkurencyjności krajowych producentów. Aby temu zapobiec, NBU będzie musiał szybko obniżyć stopę dyskontową.

Jednocześnie kilku innych członków Komitetu podkreślało, że niepewność pozostaje wysoka. Ich zdaniem w przyszłości działania NBU będą w dużej mierze zależeć od sytuacji na froncie.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn