„Szybkie pieniądze” dla weteranów

6 czerwca 2022. Fundusz Weteranów przy Ministerstwie ds. Weteranów Ukrainy uruchamia projekt mikrofinansowania działalności żołnierzy i członków ich rodzin. Choć kwota wpłat jest niewielka, pozwoli to rodzinom wojskowych broniących Ukrainy przez jakiś czas wytrzymać socjalnie i zachowac zarobki.

„Stworzyliśmy Ukraiński Fundusz Weteranów, aby zwiększyć zdolność państwa do finansowania weteranów. A teraz ruszył pierwszy projekt Funduszu – wypłaty mikrodotacji do 20 tys. UAH dla członków rodzin naszych Obrońców, którzy stali się przesiedleńcami wewnętrznymi, na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Chodzi o to, że póki weteran ponownie broni Ukrainy, a biznes prowadzi np. żona lub mąż, rodzice lub dzieci, oni też mogą ubiegać się o zwrot kosztów. Zgłosić się mogą także członkowie rodzin poległych żołnierzy” – powiedziała Julia Łaputina, minister ds. weteranów Ukrainy.

W pierwszych dniach złożono osiem wniosków, z których dwa zostały zatwierdzone i zarekomendowane do zapłaty. W tych przypadkach chodziło o zwrot kosztów laptopa zniszczonego w czasie wojny – by móc pracować zdalnie – oraz pomoc w zakupie narzędzi i materiałów do salonu kosmetycznego.

„Ważne jest, aby weterani wiedzieli, że państwo dba o ich rodziny, podczas gdy oni bronią kraju. Musimy wspierać naszych Obrońców i ich rodziny. Bo wkład państwa w rozwój ich biznesu to także poprawa kondycji ekonomicznej państwa. W końcu naszym drugim po zwycięstwie frontem będzie gospodarczy front odbudowy Ukrainy” – podkreśliła Julia Laputina.

Pomoc może otrzymać kilka kategorii osób: osoby wewnętrznie przesiedlone, które są członkami rodzin żołnierzy, którzy mają status uczestników działań wojennych. A także – członkowie rodzin ofiar i kategorie obywateli określone prawem, za które odpowiada Ministerstwo ds. Spraw Weteranów.

Ministerstwo wymieniło dokumenty, które należy złożyć, aby otrzymać pomoc. Pakiet ten zawiera: paszport, zaświadczenie osoby wewnętrznie przesiedlonej, odpis z ujednoliconego rejestru państwowego o statusie osoby fizycznej- przedsiębiorcy, potwierdzenie statusu kombatanta wojennego lub członka rodziny kombatanta. Przesłać swoją aplikację wraz z dokumentami poprzez formularz zgłoszeniowy można na stronie https://veteranfund.com.ua/  w sekcji mikrofinansowanie biznesu.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, środki – 20 tysięcy UAH – będą wypłacone w ciągu 10 dni roboczych.

Każdy może pomóc Ukraińskiemu Funduszowi Weteranów, przekazując darowiznę.

„Opracowaliśmy bardzo przejrzystą procedurę promowania projektów weteranów, które naprawdę na to zasługują. Obecnie w warunkach wojennych istnieje wielka potrzeba zapewnienia im szybkich pieniędzy. Wszystkie środki, które trafią na konta Ukraińskiego Funduszu Weteranów, zostaną przeznaczone na wsparcie rodzin ukraińskich obrońców” – powiedziała Julia Łaputina.

Konta Ukraińskiego Funduszu Weteranów:

USREOU 44565396 MFI 820172
UA38820172031323231001301022947
w Służbie Skarbu Państwa Ukrainy, Kijów.

Wiktoria Czyrwa

 

Facebook
Twitter
LinkedIn