Polsko – ukraińskie konsultacje międzyrządowe

1 czerwca 2022. Premier Mateusz Morawiecki i inni członkowie jego rządu byli w Kijowie, gdzie uczestniczyli w polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych.

W komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy m.in. „(…) Podczas spotkania przedstawicieli polskiego i ukraińskiego rządu, został podpisany szereg dokumentów dwustronnych – m.in. dotyczących pamięci narodowej, ochrony środowiska, energetyki czy handlu. Delegacje omówiły również kwestie związane z odbudową kraju. Polski rząd jednoznacznie zadeklarował wsparcie naszych firm przy odbudowie zniszczonych miejscowości na Ukrainie. (…)

Premier Morawiecki mówił o nowym polsko-ukraińskim traktacie o dobrym sąsiedztwie. Dokument miałby na celu podsumowanie doświadczeń 30 lat współpracy i otwarcie nowego etapu wzajemnych relacji.

– Podpisane dokumenty między rządami stanowią przedsionek do zupełnie innej współpracy, do takiej współpracy jakiej do tej pory Ukraina nie miała z żadnym innym państwem. One być może będą stanowiły przedsionek do nowego traktatu polsko-ukraińskiego, o którym będziemy debatować w najbliższych tygodniach, miesiącach i kwartałach. Ta wspólnota interesów rodzi zupełnie nowe perspektywy – poinformował szef polskiego rządu.

Premier podziękował także za symboliczne dla Polaków odsłonięcie posągów lwów na Cmentarzu Orląt we Lwowie. (…)

Szef polskiego rządu zadeklarował wsparcie naszych firm przy odbudowie Ukrainy. Podkreślił też, że odbudowa kraju ze zniszczeń powinna zostać sfinansowana ze środków podmiotów rosyjskich i oligarchów. Wymaga to sukcesywnego przejmowania ich przez wspólnotę międzynarodową.

Tematem konsultacji były także kwestie pogłębiania integracji Ukrainy z Unią Europejską. Strona polska ponowiła poparcie dla europejskiej perspektywy Kijowa. Od złożenia wniosku przez naszego wschodniego sąsiada, opowiadamy się za przyznaniem Ukrainie statusu państwa kandydującego.

– Będziemy robili wszystko, aby przekonać sceptycznych z Unii Europejskiej, że Ukraina nie tylko zasłużyła na szybki status kraju kandydującego. Gdyby to od nas zależało, to Ukraina bardzo szybko przystąpiłaby do Unii Europejskiej. Będziemy do tego namawiać wszystkich naszych partnerów z Unii Europejskiej – powiedział szef polskiego rządu.

Zwieńczeniem konsultacji międzyrządowych było podpisanie „Wspólnego oświadczenia po polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych” przez premierów Morawieckiego i Szmyhala. Dokument ten definiuje priorytetowe obszary współpracy dwustronnej oraz przewiduje organizację kolejnych konsultacji w 2023 r. w Warszawie.

Podpisano bądź przyjęto także szereg dokumentów międzyresortowych, w tym:

  • memorandum pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy o współpracy w obszarze pamięci narodowej,
  • wspólną deklarację o współpracy pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy,
  • wspólną deklarację ministrów spraw wewnętrznych dotyczącą współpracy służb granicznych,
  • memorandum intencyjne o współpracy w dziedzinie energii pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Energii Ukrainy,
  • memorandum intencyjne w zakresie ochrony środowiska pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy,
  • memorandum pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Aktywów Państwowych a Ministerstwem Przemysłu Strategicznego Ukrainy w sprawie powołania wspólnej polsko-ukraińskiej komisji stałej ds. współpracy polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych,

● memorandum intencyjne w sprawie instrumentów ułatwiających handel pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Technologii i z Ministerstwem Gospodarki Ukrainy.(…)”

Facebook
Twitter
LinkedIn