Obligacje by pokonać wroga

5 maja 2022. Obligacje wojskowe wyemitowane przez Ukrainę w marcu stały się wiarygodnym źródłem finansowania budżetu. Na ostatniej aukcji 3 maja Ministerstwo Finansów pozyskało 7,2 mld UAH.

Dzięki tym obligacjom ministerstwo pozyskało:

  • 50,3 mln USD – ze stawką 3,7 proc. i spłatą 25 maja 2023;
  • 4,2 mld UAH – 11 proc. ze spłatą 21 czerwca 2023;
  • 633 mln UAH – 10 proc. ze spłatą 2 listopada 2022;
  • 817 mln UAH – 9,5 proc. z terminem spłaty 27 lipca 2022 roku.

Na stronie Ministerstwa Finansów podano, że łączna liczba ofert na aukcjach tym razem osiągnęła maksimum – 102 wobec 75 tydzień temu i wszyscy byli usatysfakcjonowani.

Wcześniej informowano, że łączna wielkość emisji obligacji wojskowych wyniesie do 400 mld UAH. W szczególności może je kupić Narodowy Bank Ukrainy, który już nabył te papiery w odrębnej procedurze za 60 mld UAH, inne banki, osoby fizyczne, biznesmeni i inwestorzy zagraniczni.

Obligacje wojskowe są narzędziem inwestycyjnym wspierającym budżet państwa w stanie wojennym. Dzięki środkom uzyskanym z obligacji zapewnione jest nieprzerwane finansowanie potrzeb społecznych i obronnych państwa.

Aukcje na sprzedaż wojskowych obligacji odbywają się w każdy wtorek. Największy portfel jest skoncentrowany wśród banków, ale liczba prywatnych właścicieli i firm stale rośnie.

Według danych na koniec kwietnia już ponad 9 tysięcy osób i biznesmenów zakupiło obligacje wojskowe.

Dla potencjalnych inwestorów zakup takich papierów wartościowych wiąże się z kilkoma korzyściami. Ich stopa zwrotu wynosi 10-11 proc. rocznie w hrywnach i od 2,5 proc. w walucie obcej. Dochód z nich nie jest opodatkowany, a spłatę gwarantuje państwo. Obligacje wojskowe można kupić za pośrednictwem banków i brokerów, z których większość anulowała swoje prowizje. W razie potrzeby obligacje można łatwo sprzedać na rynku wtórnym.

Minister finansów Serhij Marczenko wezwał do zakupu obligacji wojskowych.

„Emitujemy obligacje wojskowe i zachęcam obywateli do przyłączenia się do wspierania kraju i armii poprzez kupowanie tych obligacji. Pomóżcie nam pokonać wroga” – zwrócił się do Ukraińców minister finansów.

Według niego, sprzedaż obligacji wojskowych w kwietniu pozwoliła zebrać 1 mld USD na potrzeby obronne i społeczne.

„Każdy może przybliżyć nasze zwycięstwo. Jeśli do zakupu obligacji wojskowych przyłączy się jak najszerszy krąg obywateli, możemy zwiększyć tę kwotę wielokrotnie. Zainwestujcie nawet niewielką część swoich pieniędzy w obligacje wojskowe. Skorzystajcie z okazji” – powiedział Marczenko.

Wiktoria Czyrwa

 

Facebook
Twitter
LinkedIn