Rosja musi zapłacić

4 maja 2022. Od początku wojny Ukraińcy stracili prawie 90 tysięcy prywatnych samochodów o łącznej wartości 1,3 mld USD. A to tylko niewielka część zniszczonego mienia.

Kalkulację wszystkich strat – zarówno infrastruktury państwowej, jak i majątku prywatnego – przeprowadza Kijowska Szkoła Ekonomiczna (KSE) w ramach projektu „Rosja zapłaci”, przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki i Biura Prezydenta Ukrainy.

Według najnowszego raportu KSE z 2 maja, łączna kwota bezpośrednich szkód materialnych wyrządzonych Ukrainie w wyniku rozpoczętej przez Rosję wojny sięgnęła prawie 92 mld USD. Tylko w ostatnim tygodniu bezpośrednie straty gospodarcze Ukrainy spowodowane zniszczeniem i uszkodzeniem infrastruktury cywilnej i wojskowej wzrosły o prawie 4,5 mld USD.

KSE szacuje, że zniszczono lub poważnie uszkodzono 33,7 mln m2 mieszkań, 23,8 tys. km dróg, 940 placówek oświatowych, ponad 230 placówek służby zdrowia, 144 obiektów kulturalnych.

Instytut KSE zbadał także bezpośrednie straty przedsiębiorstw (aktywa, magazyny) – wynoszą one ok. 10 mld dolarów.

Na stronie projektu inicjatorzy gromadzą dane dotyczące szkód materialnych wyrządzonych obywatelom i państwu w wyniku rosyjskiej agresji. Aby to zrobić, trzeba określić rodzaj i nazwę obiektu, miasto i region, w którym znajduje się obiekt, datę zniszczenia (lub innego uszkodzenia).

W pierwszej kolejności projekt „Rosja zapłaci” koncentruje się na informacjach o zniszczeniu infrastruktury, dużych administracyjnych obiekty i wieżowce (na przykład mosty, lotniska, szkoły, szpitale itp.) Ukraińcy mogą również przesyłać dane i zdjęcia dotyczące strat osobistych – mieszkań, samochodów i innej własności prywatnej. Następnie dane te będą potrzebne do oceny szkód poniesionych przez państwo i obywateli Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji oraz wytoczenia przeciwko Rosji procesów sądowych w sądach międzynarodowych o rekompensatę tych strat.

Rząd i władze lokalne już zaczynają realizować projekty mieszkaniowe dla obywateli, których domy zostały zniszczone przez ostrzał wroga i naloty. W Irpieniu i Borodiance w obwodzie kijowskim powstaną dwa kompleksy mieszkalne o powierzchni 50 000 metrów kwadratowych każdy.

Według szefa Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandra Pawliuka, teren pod przyszłe mieszkania i usługi komunalne został już wybrany, biorąc pod uwagę podejście do niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej i drogowej.

Budowa zajmie pięć miesięcy. Projekt obejmuje nie tylko budowę mieszkań, ale także schronów przeciwbombowych, placów zabaw, placówek oświatowych i innej infrastruktury społecznej. Ponadto Kijowska Obwodowa Administracja Wojskowa planuje zakup mieszkań od deweloperów. Obecnie łączna powierzchnia oddanych do użytku i gotowych do zakupu mieszkań w rejonie Kijowa to ponad 42 tysiące metrów kwadratowych. Trwają konsultacje z deweloperami na temat kosztów tych mieszkań.

Niestety za zniszczone samochody nie przewidziano żadnej rekompensaty ze strony ukraińskiej. Jak wyjaśniają towarzystwa ubezpieczeniowe, ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych działaniami wojennymi. I całe odszkodowanie spada na winowajcę – czyli Rosję.

Jednocześnie przedstawiciele ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego są gotowi wziąć udział w opracowaniu niezbędnych mechanizmów legislacyjnych odszkodowań za zniszczone samochody. Możliwe, że odpowiednia usługa pojawi się wkrótce na serwisie „Diia”.

Wiktoria Czyrwa

Ilustracja: Irina Bondarenko z Facebooka

 

Facebook
Twitter
LinkedIn