Wsparcie Zachodu

28 kwietnia 2022. Komisja Europejska zaproponowała roczne zawieszenie ceł importowych na wszystkie ukraińskie towary, nieobjęte umową DCFTA. Wniosek Komisji, aby wejść w życie, będzie uzgadniany z Parlamentem Europejskim i rządami państw członkowskich UE.

W ubiegłym roku dwustronna wymiana handlowa między UE a Ukrainą wyniosła ponad 52 mld EUR (55 mld USD), dwukrotnie więcej niż przed zawarciem umowy o wolnym handlu z 2016 r.

W komunikacie Komisji podkreślono, że środki te będą miały zastosowanie w szczególności do owoców i warzyw, z zastrzeżeniem wymogów w zakresie cen minimalnych, produktów rolnych objętych kontyngentami oraz niektórych towarów przemysłowych, na które cła miały zostać zniesione dopiero do końca 2022 r. To stopniowe wycofywanie z ceł, określone w umowie o wolnym handlu między UE a Ukrainą z 2016 r., ma zastosowanie do nawozów, produktów aluminiowych i samochodów.

Unia Europejska zwolni również Ukrainę ze środków ochronnych, które ograniczają import stali i zniesie cła antydumpingowe, nałożone na ukraińskie rury stalowe i płaskie wyroby stalowe walcowane na gorąco.

„Od początku rosyjskiej agresji, UE priorytetowo traktuje znaczenie utrzymania gospodarki Ukrainy w ruchu – co ma kluczowe znaczenie zarówno dla wygrania tej wojny, jak i dla postawienia na nogi po wojnie” – powiedział wiceprzewodniczący komisji i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis.

  • Wielka Brytania ogłosiła zniesienie wszystkich ceł objętych obowiązującą umową handlową między Wielką Brytanią a Ukrainą.
  • Prezydent Joe Biden poprosił Kongres o 33 miliardy USD na wsparcie Ukrainy. Wniosek zakłada przeznaczenie ponad 20 miliardów USD na broń, amunicję i inną pomoc wojskową dla Kijowa i wzmocnienie potencjału militarnego sąsiednich krajów, 8,5 miliarda USD na bezpośrednią pomoc gospodarczą dla rządu oraz 3 miliardy USD na pomoc humanitarną i pomoc w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego Ukrainy.
  • Komisja Europejska wypłaciła państwom UE ponad 3,5 mld EUR zaliczek, aby pomóc w radzeniu sobie z napływem uchodźców z Ukrainy. Polska otrzymała do tej pory ponad 560 mln EUR.

(Red.)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn